Individuele en team simulatie: in de cockpit

Voor de start van de simulatorsessie wordt een briefing gehouden door de instructeur. Na afloop van de simulatorsessie worden de observaties nabesproken. Indien nodig kan de instructeur ook tijdens de simulatorsessie feedback geven om het leerrendement te verhogen.

 

Eenpersoons inzet

Voor trainingen waarbij de nadruk gelegd wordt op de  éénpersoons inzet wordt gebruik gemaakt van simulatoren van het type Airbus A320-200 of Cessna 172. De instructeur van de HUFA adviesgroep neemt dan de rol van tweede piloot en instructeur aan. Echter zal zijn assistentie door omstandigheden steeds verder afnemen om zo een eenpersoons inzet te simuleren.

 

Bij de eenpersoons inzet gaat het om aspecten die specifiek aan de orde komen wanneer er ‘single’ moet worden opgetreden zoals menselijke beperkingen. Zo zijn er geen collega’s aanwezig die fouten en (een combinatie van) factoren opmerken c.q. afhandelen, zoals verwerking van een veelheid aan informatie en gelijktijdig uit te voeren taken of het letten op het verkeer, c.q. signalering van de effecten van vermoeidheid en uitputting. Daarnaast kan men de invloed ervaren van zogenaamde risicovolle gedrags-attitudes, zoals beperkte impulscontrole. In een “single human” situatie is dit extra gevaarlijk omdat interventies en correcties van collega’s ontbreken. Kennis en bewustwording met betrekking tot al deze verschijnselen en hoe hiermee om te gaan zowel in de voorbereiding als ten tijde van een inzet, is van essentieel (veiligheids-) belang.

 

Inzet als team

hufa24_3-3564447

Voor trainingen gericht op werken als team al dan niet  in samenwerking met de luchtverkeersleiding maken wij gebruik van vliegsimulatoren van het type Airbus A320-200 en Boeing 737-800.

Afhankelijk van het type training wordt gebruik gemaakt van Luchtverkeersleiding verzorgd door collega deelnemers elders in het trainingscentrum, of van verkeersleiding gespeeld door de simulatie instructeur.

In de luchtvaart omgeving is iedereen opeens gelijk wat betreft kennis, kunde, rol en positie. De cockpit is voor de meeste deelnemers een vreemde omgeving met tal van nieuwe impressies, waar onder druk gewerkt moet worden. Op die manier ervaart men belangrijke aspecten van menselijke beperkingen  zoals, hoge belasting van de zintuigen, overload aan prikkels, wegvallen van dagelijkse zekerheden en automatismen, aandachtsproblemen, vermoeidheid, stress en tunnelvisie. Op die manier kunnen de te trainen niet technische vaardigheden zoals communicatie, beeld- en besluitvorming, samenwerking, leidinggeven en werken volgens protocollen, los van de situatie in de eigen organisatie effectief worden getraind.

Het gebruik van levensechte vliegsimulatoren wordt door de deelnemers als spannend, uitdagend en leuk ervaren. Het zet ze aan tot dieper nadenken en biedt een onuitwisbare bewustwording van de vele aspecten van de human factors benadering. Ze vergeten deze sessie nooit weer.

Tijdens de simulatie sessie voeren de deelnemers een gesimuleerde vlucht uit. Tijdens deze vlucht treedt een storing op. De cockpitbemanning moet deze storing volgens de bijbehorende checklist oplossen of stabiliseren. Daarbij houden ze contact met de verkeersleiding. Onder andere zal er een beslissing moeten worden genomen over het al dan niet uitwijken en vervolgens naar welke luchthaven. Daarbij maken ze gebruik van informatie van de luchtverkeersleiding. Na de keuze door de cockpitbemanning waar ze naar toe zullen gaan, zal de verkeersleiding hen naar de plaats van bestemming geleiden. Daar voeren ze vervolgens een automatische landing uit. Ook hierbij is sprake van intensieve samenwerking met de verkeersleiding.

De cockpitbemanning bestaat uit twee personen, de ‘pilot flying’ en de ‘pilot monitoring’, onder leiding van onze instructeurs.