Checklist Professional Profile (CPP)

De CPP is een – op maat gemaakte – vragenlijst die relevante persoonskenmerken en competenties in beeld brengt in relatie tot de bij de betreffende functie behorende normgroep  De CPP-vragenlijst kan online worden ingevuld. Dit vraagt ongeveer 20 tot 30 minuten. De persoonskenmerken worden weergegeven in 9 persoonlijke competenties.

CPP kerncompetenties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de rapportage wordt aangegeven hoe de scores van betrokkene zich verhouden tot de gemiddelden van de betreffende  normgroep. Van de aan de functie van betrokkene gekoppelde normering kan direct inzicht worden verkregen in persoonskenmerken en competenties die, naast kennis en ervaring, vereist zijn voor de betreffende functie. Het hier uit opgebouwde profiel maakt duidelijk in welke mate relevante competenties aanwezig zijn c.q. welke kunnen worden ontwikkeld.

 

CPP scorevoorbeeldOp basis van de persoonlijke competenties worden in het rapport in 15 persoonskenmerken onderscheiden.

 

De resultaten van de CPP worden aan de orde gesteld in een verdiepingsgesprek dat naar wens groepsgewijs of individueel wordt gehouden. In het gesprek vindt een nadere toelichting plaats en komen vragen en discussiepunten aan de orde. Het instrument kan worden toegepast als vertrekpunt voor opleiding en trainingen, door leerdoelen en speciale aandachtspunten op te nemen die relevant zijn voor de leer- en oefenstof dan wel in het kader van persoonlijke ontwikkeling (POP).