CCP en 360-graden feedback gecombineerd

De CPP kan ook worden gebruikt in combinatie met de 360-graden feedback meting en daarmee als basis voor functioneringsgesprekken dienen. Door de combinatie ontstaat een gefundeerd inzicht in gepercipieerd gedrag en onderliggende persoonskenmerken en competenties van medewerkers met een bepaalde taak in een gegeven context. Daar waar de lijnen elkaar overlappen is er sprake van dat de betrokkene in zijn/haar kracht staat. Is de lijn uit de 360-graden feedback hoger dan de lijn uit de CPP dan is het gevaar aanwezig dat van de betrokkene teveel wordt gevraagd. In een extreem geval kan dit leiden tot burn-outs. Als de lijn uit de 360-graden feedback lager is dan de lijn uit de CPP, dan is het niet onwaarschijnlijk dat de betrokkene nog onontdekte potenties heeft. In extreme gevallen kan dit leiden tot verveling.

CPP naar 360