Producten & diensten

De Human Factors Adviesgroep biedt een divers pallet aan producten en diensten (overzicht). De Human Factors Advies groep werkt uitsluitend en alleen volgens de principes van de Just Culture. Uitgangspunt daarbij is vertrouwen en veiligheid. Mensen zullen altijd fouten maken en dit wordt als zodanig erkend.

Leren en verbeteren komt tot stand door het zoeken naar verklaringen

en niet naar schuldigen.

Human factors benadering

Mensen voeren hun taken of werkzaamheden, als mens, uit in een gegeven context. De Human Factors Adviesgroep werkt daarom met de trias (driehoek) Mens-Taak-Context. In dit model is zichtbaar gedrag de resultante van deze drie factoren. De factoren zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Elke verandering in één van deze drie factoren leidt tot een verandering van zichtbaar gedrag en/of een verandering in één van de andere factoren. Deze human factors benadering maakt effectief en succesvol leren en verbeteren mogelijk zowel op individueel- als op teamniveau.

Opleiden & trainen

Het fundament onder een effectieve, efficiënte en veilige organisatie wordt gevormd door de juiste balans in de verhouding van mens, taak en context ofwel ‘de juiste medewerker op de juiste plaats’. De Human Factors Adviesgroep beschikt over tal van opleidingen en trainingen en instrumenten (zie overzicht) om van individuele ontwikkeling naar team ontwikkeling te meten en te ondersteunen. De Human Factors Adviesgroep is een CRKBO geregistreerde instelling, waardoor wij onze opleidingen, workshops en trainingen vrijgesteld van BTW kunnen aanbieden. Zie hiervoor ook onze algemene voorwaarden.

Onderzoek & evaluatie

De Human Factors Adviesgroep onderzoekt incidenten, ongevallen en calamiteiten en evalueert trainingen en oefeningen. Onze Human Factors benadering staat hierbij centraal en dus werken we vanuit de vragen ‘wat is er gebeurd’ en ‘waarom is het gebeurd’, toe naar het beantwoorden van de vraag 'wat moet er gebeuren om herhaling te voorkomen’. Ook bieden wij TRi Learn Pro aan, een training die onze Human Factors benadering combineert met de kracht van TriPod Beta.  

Advies & ondersteuning

“Wij zijn een lerende organisatie” of “Wij willen ons ontwikkelen naar een lerende organisatie” zijn ambities die geregeld worden gehoord. Over de consequenties horen we vaak veel minder. Ontwikkeling naar een lerende organisatie of borging van een lerende organisatie vereist in de meeste gevallen een cultuuromslag. Een cultuuromslag die zich de afgelopen decennia ook binnen de luchtvaartsector heeft voltrokken. De Human Factors Adviesgroep kan u, op basis van onze kennis en ervaring, adviseren en begeleiden bij opbouw en onderhoud van een lerende organisatie alsmede bij de daarbij behorende cultuur, de Just Culture.