Opleiden & trainen

Voor het effectief, efficiënt en veilig functioneren van een organisatie zijn goed gekwalificeerde medewerkers van essentieel belang. De juiste man/vrouw op de juiste plaats dus, die zijn/haar taak moet uitvoeren binnen de (context van de) vigerende organisatie(-structuur). Doordachte en flexibele Opleiden, Trainen en Oefenen programma’s zijn daarbij onontbeerlijk.

 

Zowel het opleidings- en trainingsaanbod als de workshops van de Human Factors Adviesgroep zijn opgebouwd uit verschillende modules. Afhankelijk van de behoefte van de klant kunnen één of meerdere modules worden samengevoegd tot een op maat gemaakte opleiding of training of thematisch in workshop format. Kenmerkend aan deze modules is dat zij allen naadloos op elkaar kunnen aansluiten als wel individueel kunnen worden toegepast. Alle modules zijn interactief. In onderstaande figuur staat een deel van de modules weergegeven.

HUFA Modules

 

Op basis van onze ervaringen heeft de Human Factors Adviesgroep een overzicht gemaakt van een aantal veel voorkomende (samengestelde) opleidingen, trainingen en workshops. Staat uw wens er niet tussen, neem dan contact met ons op.