Nieuwsbrief ontvangen? Uw emailadres:
TenneTMeldkamer Brandweer Brabant NoordMeldkamer ambulancezorg Rotterdam RijnmondRabobank InternationalRegionale Brandweer Amsterdam AmstellandGHOR Rotterdam Rijnmond

"De sfeer in de groep projectleiders werd opener. Het vernieuwende perspectief uit de luchtvaart heeft geïnspireerd. Zo kan het dus ook! We willen toch eigenlijk hetzelfde? Nou dan! Samen aan de slag! Op de vraag of er een nieuwe intentieverklaring moest komen, antwoordden de projectleiders: "dat is niet meer nodig. We gaan hoe dan ook met elkaar door op de ingeslagen weg.“

Een projectleider Delfzijl

Het beste van de simulatietraining was de enorme onzekerheid waardoor je uit je comfortzone komt. In korte tijd kun je een voelbare stress situatie ervaren. Daarmee komen heel andere zaken naar boven dan bij standaard situaties.

Een deelnemer aan een ATC-simulatie

"Het fundament onder een effectieve, efficiënte en veilige organisatie wordt gevormd door de juiste balans in de verhouding van mens, taak en context ofwel de juiste medewerker op de juiste plaats."

Deelnemer Hoogheemraadschap Rijnland
Medewerker - Mario Schoonderwoerd
Mario Schoonderwoerd
Na zo'n 20 jaar werkzaam te zijn geweest in de sector Openbare Orde en Veiligheid, heeft Mario zich in 2014 aangesloten bij de Human Factors Adviesgroep. Hij heeft, in tal van functies en rollen alle organisatorische niveaus, zowel mono- als multidisciplinair als in het meldkamer-domein, geleerd dat de mens de belangrijkste schakel binnen een (hulpverlenings-)  organisatie is. De Human Factors Adviesgroep biedt Mario de mogelijkheid om kennis, ervaring en lessons learned uit de luchtvaart te "vertalen" naar andere sectoren. In zijn vrije tijd vliegt Mario vanaf vliegveld Middenmeer en is al enige jaren actief in de Veiligheidscommissie Vliegveld Middenmeer. Naast de activiteiten voor de Human Factors Adviesgroep heeft Mario zijn eigen bedrijf, MPMS Management en Advies BV. Hij richt zich daar op interim (crisis-) management, incident-/calamiteiten-  onderzoek en advies met betrekking tot crisisbestrijding en organisatie vraagstukken. Tevens is hij als Tripod Beta onderzoeker verbonden aan de Flying Squad onderzoeksgroep.
Medewerker - Erik Timmermans
Erik Timmermans
Erik vliegt op part-time basis als captain op een Airbus A320. Zijn ervaring in de luchtvaart bestaat niet alleen uit vliegen; hij werkt ook als instructeur en heeft ervaring als veiligheidsmanager. Deze achtergrond brengt een brede kennis van Human Factors en veiligheidsmanagement met zich mee, die Erik graag naar andere sectoren wil uitdragen. Zijn ervaringen met luchtvaartmaatschappijen van Engeland tot Sri Lanka, hebben hem geleerd dat de balans tussen open rapportage en correct omgaan met fouten in de luchtvaart leidt tot een hoog veiligheidsniveau van de luchtvaartindustrie als geheel. De luchtvaartindustrie heeft dit niveau met vallen en opstaan bereikt. Door deze kennis en ervaring in te zetten buiten de luchtvaart, helpt Erik graag andere sectoren snel en zonder ‘vallen en opstaan’ hetzelfde niveau te bereiken.
Medewerker - Bert Timmermans
Bert Timmermans
Bert (sociaal geneeskundige) is 12 jaar directeur geweest bij een GGD/ambulancedienst. Dat was een goede basis om verder te gaan als zelfstandig organisatieadviseur en trainer. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de ambulancezorg en stond mede aan de basis van de ontwikkeling van regionale ambulancevoorzieningen. Als secretaris van het toenmalige Nederlandse Ambulance Platform (NAP) legde hij mede een solide basis voor de huidige werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN). Daarnaast heeft hij zich in zijn advieswerk gericht op professionele geneeskundige hulpverlening bij grootschalige ongevallen en rampen. Hij heeft veel energie gestoken de ontwikkeling van het landelijk netwerk van organisaties in de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) gedurende het eerste decennium van deze eeuw. Als GGD-directeur en als zelfstandig adviseur was Bert intensief betrokken bij de ontwikkeling van de gemeenschappelijke Meldkamers in ons land.
Medewerker - Rogier van Buuren
Rogier van Buuren
Rogier heeft een achtergrond in zowel luchtvaart als het bedrijfsleven. Hij was een kleine 10 jaar werkzaam in het bankwezen voordat hij als co-piloot begon op de Boeing 737-NG. Hier ontstond de eerste kennismaking met de Just Culture die in de luchtvaart als standaard wordt gezien, alsmede de invloed van Human Factors op het functioneren en de besluitvorming van mensen. Ook de manier waarop er met fouten wordt omgegaan in de luchtvaart heeft Rogier doen inzien dat er veel winst te behalen valt in andere sectoren. Rogier begon zijn eigen bedrijf in 2007 met trainingen waarbij de focus op Just Culture & Human Factors ligt. Zijn ervaringen en kennis deelt hij in de zorgsector, bij hulpdiensten en met name het bedrijfsleven. Daarnaast traint hij ook piloten op technische vaardigheden, samenwerking en houding & gedrag. Rogier is naast deze werkzaamheden ook nog actief als piloot bij een Nederlandse luchtvaartmaatschappij wat zorgt voor een mooie combinatie tussen praktijk & theorie.
Medewerker - Marthe Huibers
Marthe Huibers
Marthe is organisatiepsycholoog met ruim 10 jaar ervaring als trainer en consultant in de sector crisismanagement. De vraag "hoe kan menselijk gedrag het verschil maken wanneer er wordt gewerkt onder hoge (tijds)druk en in complexe omstandigheden", heeft haar altijd gefascineerd. Hierbij is ze overtuigd geraakt van het belang van een ‘psychologisch veilige’ omgeving: een omgeving waarin er ruimte is voor diverse zienswijzen en waarin het mogelijk is om open te communiceren over fouten en hiervan te leren. Bij de Human Factors Adviesgroep vindt ze die visie terug in de uitgangspunten van de Just Culture en in ‘de mens’ centraal. Naast haar activiteiten voor de Human Factors Adviesgroep heeft Marthe haar eigen bedrijf waarbij ze organisaties ondersteunt met het ontwerpen en faciliteren van leertrajecten op het gebied van organisatie- en teamontwikkeling en werkt ze als docent. Ook is ze als trainer en gedragsexpert verbonden aan diverse internationale projecten op het gebied van crisismanagement.
Neem contact met ons op, wij reageren op werkdagen altijd binnen 8 uur.
Mario Schoonderwoerd:
06 5175 4176

Correspondentieadres:
Gardenierslaan 26
7314 CX, Apeldoorn

    Uw naam:
    Uw e-mailadres:
    Onderwerp:
    Uw bericht:

    Controle ter voorkoming van spam: