Advies & ondersteuning

Ter verhoging van effectiviteit, kwaliteit en veiligheid kunnen consultants van de Human Factors Adviesgroep u ondersteuning bieden bij verbeteringen van uw bedrijfsprocessen. We richten ons daarbij op het onlosmakelijke verband tussen de Mens (‘human ware’), de uit te voeren Taken en de Context die bestaat uit de ‘hardware’ (machines, hulpmiddelen) en de  ‘software’ (procedures, processen en cultuur). Mens, Taak en Context dus. Beleid en strategie, alsmede alle primaire, ondersteunende- en sturende processen zijn daarbij relevant. De cultuur is de belangrijkste bron van veilig en effectief handelen in een echt lerende organisatie.

 

Producten
We leveren advies en ondersteuning bij:

  • De invoering van een open veiligheidscultuur (de just culture);
  • De ontwikkeling van een op de human factors benadering passende visie, strategie en beleid;
  • Kwaliteits- en veiligheidsmanagement alsmede implementatie van bijbehorende systemen als onderdeel van de PDCA-cirkel;
  • Invoering van registratie, onderzoek, communicatie en veilig gebruik van incident- en foutmeldingen als onderdeel de lerende organisatie.

Bij bovenstaande kunnen wij ook passende projectmanagement leveren en eventueel benodigde scholings- en trainingsactiviteiten.