After Action Review: webtool

Het After Action Review (AAR) meldsysteem is een Web-based applicatie waarmee in principe een ‘ongelimiteerd’ aantal gebruikers de resultaten van hun AAR-bespreking eenvoudig kunnen registreren en verzenden. Het meldsysteem werkt op alle PC’s, tablets en mobile apparaten zolang er maar verbinding is met internet. Het meldsysteem ondersteunt functionarissen die met de After Action Review evaluatiesystematiek werken. Voor AAR is tevens een factsheet beschikbaar.

Het AAR-meldsysteem is ook te combineren met het Veilig Incident Meldsysteem (VIM) van de Human Factors Adviesgroep.

 

Het AAR proces toegelicht:
Via de website van het AAR-meldsysteem,  toont het AAR-meldsysteem automatisch de inlogpagina in de browser van een tablet, laptop, telefoon of ander apparaat met internettoegang.
Een geautoriseerde AAR-gebruiker kan met het eigen e-mail adres inloggen. Op de inlogpagina is tevens een sectie voor de beheerder om informatie uit te wisselen via (nieuws)berichten en links.
Omdat er met geautoriseerde e-mailadressen wordt gewerkt, is een wachtwoord niet nodig. Na het inloggen komt de AAR-gebruiker in het scherm waarin de subcategorie van AAR kan worden gekozen. Hierna komt de gebruiker in het invoerscherm. In dit scherm kunnen de resultaten van de AAR-bespreking direct online worden ingevuld aan de hand van een aantal standaard vragen die horen bij de AAR-evaluatiesystematiek. Als er per ongeluk een vraag wordt vergeten dan meldt het systeem dit aan de gebruiker.
Nadat alle vragen zijn beantwoord komt de gebruiker op de bevestigingspagina. Op deze pagina worden alle ingevoerde gegevens nogmaals getoond. Als de gebruiker deze bevestigt dan wordt de pagina verzonden naar in het systeem geconfigureerde ‘kwaliteitsmedewerkers’ (denk hierbij bijvoorbeeld aan een leeragent of medewerkers van de afdeling OTO). Tevens wordt de melding verzonden aan ‘monitoren’ (bijvoorbeeld managers of commandanten), zodat deze het gebruik van het systeem kunnen volgen.

 

Het beheer:
Het beheer van het meldsysteem is zo eenvoudig en zo laagdrempelig mogelijk gehouden. Beheerders kunnen medebeheerders, gebruikers (bijvoorbeeld ploegchefs en (H)OvD’s), monitoren en kwaliteitsmedewerkers in het systeem beheren door middel van het toevoegen of verwijderen van hun eigen e-mailadressen. Ook kunnen vrijwel alle teksten in het meldsysteem worden aangepast waaronder het toevoegen, aanpassen of verwijderen van de inlogschermen, de standaardvragen en e-mails, die door het meldsysteem worden verzonden.

 

De installatie:
Het systeem draait bij voorkeur op het inter/intranetsysteem van uw eigen organisatie. De HUFA adviesgroep zal de benodigdheden hiervoor aan uw IT beheerder doorgeven. Indien gewenst, kan het systeem ook draaien op de site van de Human Factors Adviesgroep. Hoewel nooit rapportages of meldingen op de server van de Human Factors Adviesgroep worden opgeslagen of bewaard, leert de ervaring dat gebruikers doorgaans graag gebruik maken van hun ‘eigen’ systemen voor vertrouwelijke gegevens. Om deze reden gaat de voorkeur altijd uit naar uw eigen intranet.