Onderzoek & evaluatie

Een onderzoek of evaluatie dient navolgbaar en reproduceerbaar te zijn waarbij Hoor en wederhoor een standaard onderdeel is wat past in onze visie van de Just Culture. Niet alleen grote en soms meeslepende voorvallen zijn het onderzoeken of evalueren waard, maar juist de kleine (soms) veel voorkomende voorvallen zijn interessant. Onder andere de luchtvaartsector heeft ondervonden, dat grote incidenten of ongelukken worden veroorzaakt door een groot aantal kleine problemen die samenspannen. Deze kleine problemen zijn vaak al eerder voorgekomen. Een organisatie die onderzoek en evaluatie doet kan alles om pro-actief deze kleine problemen op het spoor te komen, om ze zo op te lossen voor een groot incident of ongeluk kan ontstaan. Voor, tijdens en na een onderzoek of evaluatie werken onderzoekers van de Human Factors Adviesgroep samen met experts en/of betrokkenen uit de organisatie om op deze wijze de kwaliteit van het onderzoek of evaluatie te borgen.