Incident- en ongevallen onderzoek

Een incident of ongeval komt altijd ongelegen en kan per definitie verstrekkende gevolgen hebben. Onderzoekers van de Human Factors Adviesgroep kunnen voor uw organisatie een gebeurtenis, incident of ongeval onderzoeken, met als doel effectieve lessen te leren, en zo herhaling van ongewenste uitkomsten te voorkomen. Hierbij combineren wij onze kennis en ervaring van diverse onderzoeksmethodieken met human factors, gelet op het feit dat verschillende risico-sectoren zoals de luchtvaart, off-shore en chemische industrie hebben uitgewezen dat (on)veiligheid voor ruim 75% wordt bepaald door menselijk handelen.

Wij werken via onze visie “Veiligheid in Verantwoordelijkheid en Vertrouwen”. Vertrouwend op het feit dat niemand opzettelijk een incident veroorzaakt, werken we via gezamelijke verantwoordelijkheid (en dus niet aansprakelijkheid) naar veiligheid in uw werkprocessen. Het resultaat is een rapportage of presentatie dat ingaat op de feitelijke gebeurtenissen, een analyse van deze feiten geeft, en vervolgens afsluit met conclusies en aanbevelingen om als organisatie te kunnen leren en verbeteren.

 

De Human Factors Adviesgroep vindt dat onderzoeken navolgbaar en reproduceerbaar moeten zijn. Om fouten en/of onvolledigheid te voorkomen wordt het concept rapport voorgelegd aan de betrokkenen, met een uitnodiging tot commentaar (hoor- en wederhoor). Het commentaar wordt verwerkt, of indien dit niet mogelijk is als annex toegevoegd. Het wordt nooit genegeerd.

 

De Human Factors Adviesgroep beschikt over geaccrediteerde Tripod Beta onderzoekers.

 

Opleiden van onderzoekers
Wanneer u regelmatig onderzoek doet of laat doen naar incidenten en oefeningen, dan kan het lonen om uw eigen onderzoekers op te leiden. De Human Factors Adviesgroep biedt een uitgebreide opleiding waarin het opzetten en uitvoeren van een onderzoek of evaluatie, het schrijven van het rapport en ook de benodigde kennis op human factors gebied uitgebreid aan bod komen.