Evaluatie

De Human Factors Adviesgroep kan uw organisatie ondersteunen in het effectief evalueren van de dagdagelijkse praktijk. Wanneer dit op een structurele manier gebeurt, kan uw organisatie potentiële problemen op het spoor komen voordat ze tot mogelijke incidenten leiden. Hiervoor kunnen wij binnen uw organisatie adviseren welke methode goed past bij uw werkzaamheden, en deze helpen implementeren. Hierbij hebben wij ook aandacht voor het cultuur aspect, want welke methode ook wordt toegepast, deze kan alleen effectief werken als hij gedragen wordt door de gehele organisatie.

 

De Human Factors Adviesgroep biedt, ter ondersteuning,  instrumenten aan voor Veilig Incident Melden (VIM) en  After Action Review (AAR).  Dit is voor een aantal domeinen bekende termen en methodes om structureel de dagelijkse gang van zaken te kunnen monitoren. Ook voor organisaties die deze methodiek niet kennen, kunnen deze zeer effectief zijn.