Secundair Onderzoek

De meeste incident- en ongevalsonderzoeken richten zich op de processen die speelden tijdens een incident en veel minder op het hoe en waarom van menselijk handelen. De aandacht is meer gericht op de Taak en de Context. Veelal is het verkeerd verlopen processen of het niet volgen van protocollen of procedures de basisoorzaak te zijn van fouten die bij onderzoeken en evaluaties naar voren komen.

De Human Factors Adviesgroep biedt organisaties de mogelijkheid om reeds bestaande onderzoeksverslagen en evaluatierapportages nader te laten beschouwen op human factors. Het resultaat is een verslag, met een sterke focus op het optreden van de betrokkenen als mens met zijn menselijke sterke punten en valkuilen.

 

Evenals bij incident- en ongevallen onderzoek en evaluatie ligt de focus op leren en verbeteren, er wordt op geen enkele wijze gekeken naar schuld of een schuldvraag.