360-graden feedback meting

De 360-graden feedback meting brengt het zichtbare gedrag van een medewerker geordend in beeld. Voor de meting worden zo veel mogelijk invalshoeken voor de feedback gezocht, vandaar de term 360-graden. Zo kan de feedback naar keuze verkregen worden van leidinggevenden, directe collega’s, medewerkers waarover leiding wordt gegeven en/of samenwerkingspartners. De betrokkene en de uitgenodigde participanten vullen digitaal een vragenlijst in. De verzamelde feedback wordt gecombineerd en gerapporteerd aan de betrokken deelnemer. Daarbij kan niet worden herleid door wie welke feedback is geleverd. De 360-graden feedback methode bevat de volgende gedragscompetenties grafisch in beeld:

 

  • Workload management (WLM).
  • Situational awareness/Omgevingsbewustzijn (SAW).
  • Bestuurlijke en organisatie sensitiviteit (BOS).
  • Communicatie (COM).
  • Probleem oplossen en besluitvorming (POB).
  • Toepassen van procedures (PRO).
  • Kennis (KEN).
  • Leiderschap en teamwork (LTW).

 

 

Na het invullen van de vragenlijst ontstaat een  beeld hoe de betrokkene zichzelf ziet en hoe anderen de betrokkene ervaren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om gewenste ontwikkelingen in beeld te krijgen en, bij herhaaldelijk afnemen van de 360-graden feedback meting, de ontwikkelingen actief te volgen en waar nodig bij te sturen. De 360-graden feedback methode biedt een praktische bijdrage aan de kwaliteit van individuele medewerkers én van teams.