Human Factors Actueel
nr. 23; september 2014

Versterking Civiel – Militaire Samenwerking

hufa23_1-7549143Het traject Versterking Civiel Militaire Samenwerking (VCMS) is gericht op robuuste civiel-militaire samenwerking op langere termijn. Het biedt impulsen op het gebied van gezamenlijke opleiding, training en oefening. Daarbij kunnen de civiele organisaties in de hulpverlening, rampen- en crisisbestrijding veel leren van defensie. Het omgekeerde is natuurlijk ook het geval.

Uit de stukken, die hierover verschijnen, maakt de Human Factors Adviesgroep op dat deze ontwikkeling kansen biedt om de mens als belangrijkste, maar ook meest kwetsbare factor in het centrum van de belangstelling te brengen. Kerntaken en ontwikkelingen in het oefenbeleid laten zien dat het steeds meer gaat om niet-technische vaardigheden bij sleutelfunctionarissen in de crisisbestrijding. Kennis over menselijke capaciteiten en beperkingen bij iedere inzet is dan noodzakelijk. Vaardigheden in Team Resource Management (TRM) vormen een voorwaarde om de kwaliteit van de inzet tijdens oefeningen te borgen en verbeteren.

De aard, omvang en complexiteit van crises verandert enorm. De organisatie van de crisisbestrijding daarmee ook. Civiel – militaire samenwerking en nadrukkelijke aandacht voor human factors zijn daarbij belangrijke steunpilaren.

Voor meer informatie: https://www.hufa.nl/bhem_site/wp-content/uploads/2014/08/Human-factors-in-de-militair-civiele-samenwerking.pdf


Secundaire analyse van een incidentrapport

hufa23_2-2452071De meeste incidentonderzoeken richten zich vooral op planvorming en procedures die speelden tijdens een incident en minder op het hoe en waarom van menselijk handelen. De aandacht wordt dus gericht op de technische kant. Verkeerd verlopen processen of het niet volgen van protocollen of procedures lijken in deze opzet de basisoorzaak te zijn van fouten die bij evaluaties naar voren komen. Onderzoek in de luchtvaart laat echter zien dat de meeste leerpunten uit evaluaties hun oorsprong vinden in het menselijke gedrag. Zowel in de cockpit als bij de hulpverleningsinzet is de mens de belangrijkste en tevens meest kwetsbare factor. Op human factors gerichte evaluaties én preventieve maatregelen leveren daarom het hoogste rendement.

Bent u benieuwd naar de menselijke factor achter de bevindingen in één van uw incidentrapporten of oefenevaluaties? Vraag dan een secundaire analyse bij ons aan. Die leveren wij u tegen de vaste prijs van € 850 (excl. btw).

Voor meer informatie: https://www.hufa.nl/bhem_site/wp-content/uploads/2011/09/Anders-kijken-bij-incidentonderzoek.pdf


Nieuwe software voor After Action Review en Veilig Incident Melden

hufa23_3-4831356Om de kwaliteit en de veiligheid verder te verhogen is inzicht nodig in wat werkt, wat niet werkt en wat kan worden verbeterd. De After Action Review (AAR) en het Veilig Incident Melden (VIM) zijn methoden die dit ondersteunen. AAR is een vorm van groepsevaluatie. Via een aantal standaard vragen kan een teamprestatie direct na een inzet of actie worden geëvalueerd. VIM is een standaard werkwijze om ‘kleine’ dingen die tijdens de dagelijkse werkzaamheden fout of bijna fout zijn gegaan te melden. De Human Factors Adviesgroep heeft een softwaretool ontwikkeld die de registratie en de administratieve afhandeling van AAR en VIM op een laagdrempelige manier ondersteunt en u de mogelijkheid biedt om informatie uit AAR en VIM eenvoudig met anderen te delen.
U kunt onze adviseurs vragen u te begeleiden bij de invoering van deze methoden. Daarbij maken we gebruik van ervaringen in de luchtvaart en richten we ons naast technische aspecten ook op de niet technische, de human factors.

Wilt u meer weten van AAR en VIM? Download dan de factsheets via deze links:

After Action Review meldsysteem factsheet:
https://www.hufa.nl/bhem_site/wp-content/uploads/2014/08/After-Action-Review-meldsysteem-factsheet.pdf

Veilig Incident Melden meldsysteem factsheet:
https://www.hufa.nl/bhem_site/wp-content/uploads/2014/08/Veilig-Incident-Melden-meldsysteem-factsheet.pdf


Teambuildingsdag voor nieuwe colleges

hufa23_4-2413368Effectieve samenwerking gericht op een gemeenschappelijk doel is niet vanzelfsprekend en komt ook niet ‘automatisch’ tot stand. De Human Factors adviesgroep biedt daarom nieuwe colleges, en ook directies en managementteams, de mogelijkheid om een stevig samenwerkings-fundament onder de teams te leggen door het aanbieden van een aantal teambuildings-programma’s, waarbij we gebruik maken van de lessen uit de luchtvaart. Naast een deel interactieve theorie wordt er gebruik gemaakt van een vluchtsimulator om o.a. ervaring op te doen in situational awareness, communicatie, leiderschap en besluitvorming. Voor meer en uitgebreide informatie, kijk op de homepage van www.hufa.nl.

Human Factors Adviesgroep
Bert Timmermans, Erik Timmermans, Hans Brinkhuis en Mario Schoonderwoerd