De afdeling acute zorg van het Scheper Ziekenhuis had behoefte aan een CRM-training waarvan ‘Leren van de luchtvaart’ het uitgangspunt vormde. Onder deze afdeling vallen de spoedeisende hulp (SEH), de intensive care (IC) en de operatieafdeling (OK). Na een werkplekbezoek door onze Human Factors consultants, is een programma samengesteld waar communicatie, samenwerking, leiderschap, menselijke capaciteiten en beperkingen en de veiligheidscultuur de boventoon voerde. Over de effecten werd ons na de training het volgende gerapporteerd: “de samenwerking en onderlinge communicatie verbeterde, waardoor meer rust ontstond tijdens werkzaamheden onder druk. Veiligheid, duidelijkheid en gelijkwaardigheid binnen teams waren verbeterd. Dit alles was voldoende reden voor het ziekenhuis om door te gaan met CRM-trainingen.”