De regionale brandweer wil zich ontwikkelen tot een lerende organisatie. Meldingen en analyses van fouten en incidenten tijdens de brandweerinzet vormen een belangrijke pijler. De Human Factors Adviesgroep heeft daar een bijdrage aangeleverd met een training voor incident onderzoekers. Onderdeel van de training was de veiligheidscultuur als voorwaarde om no blame te kijken naar het wat en waarom van fouten en incidenten. De onderzoekers kregen onderzoeks- en rapportagetechnieken aangereikt die hun oorsprong hebben in de luchtvaart. Door anders te kijken, vooral naar de in het geding zijnde human factors, heeft de brandweer tools in handen waarmee ze de repressieve inzet veiliger, efficiƫnter en kwalitatief beter kan maken.