Bij de netwerken Acute Zorg Regio Zwolle en Euregio wordt in het kader van het project “Aantoonbaar voorbereid” intensief gewerkt aan de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen. Het project is een antwoord op het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO. Als eerste stap worden de nog in algemene termen omschreven landelijke kwaliteitsnormen verwerkt tot toetsbare. Zo worden ze bruikbaar voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van OTO- en  Persoonlijke Ontwikkel Plannen. Op verzoek van beide organisaties ondersteunt de Human Factors Adviesgroep ze hierbij. Onze inzet is gebaseerd op de Human Factors benadering. Wij brengen de factor mens in beeld met behulp van de Checklist Professional Profile (CPP), terwijl de taak en de context zichtbaar worden gemaakt via simulatie. De gedragsfactoor brengen we in beeld met behulp van onze online 360-graden feedback methode. De combinatie van CPP, simulaties, de 360-graden feedback methode en de daarbij toegepaste normering levert een solide basis om aan te tonen dat het Netwerk Acute Zorg daadwerkelijk voldoende is voorbereid. Tevens kan de effectiviteit van de subsidie besteding gemakkelijk worden verantwoord.

Deze op de Human factors benadering gerichte opzet heeft uiteraard gevolgen voor de wijze waarop oefeningen en trainingen inhoudelijk worden georganiseerd. Het gaat nu meer en meer om de combinatie van  mens, taak en context, de Trias MTC. Dat vereist voor de waarneming een andere dan de gebruikelijke manier. Als vervolgstap in het project is daarom gekozen voor een doelgerichte opleiding van waarnemers. Waarbij ze in staat moeten worden gesteld om hun waarneming in te richten volgens de Human Factors Benadering