Communicatie is moeilijk. Operationele radiocommunicatie nog moeilijker. Uit incidentonderzoek blijkt dat het op dit gebied regelmatig mis gaat met niet zelden ernstige gevolgen. De luchtvaart kent vergelijkbare problemen. Om de kans op miscommunicatie te verkleinen heeft deze sector de operationele communicatie gestandaardiseerd. Deze standaard heeft de Gemeenschappelijke Meldcentrale (GMC) Zuid-Holland Zuid geïnspireerd tot de bouw en test van een operationeel radioprotocol voor de hulpverlening. Samen met hulpverleners, centralisten, expertise van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is een protocol gebouwd op analyses van een serie incidenten waar multidisciplinaire inzet bij nodig was. Het daaruit resulterend protocol is getest tijdens een simulatie met het Advenced Disaster Management Systeem (ADMS) bij het IFV te Schaarsbergen.
Het protocol is beschikbaar voor de hulpverlening in Nederland.