Crew Resource Management training voor meldkamer centralisten

De training werd georganiseerd om de centralisten van de meldkamer kennis te laten maken met Crew Resource management. Dat deden ze door een dag in de huid van een verkeersvlieger te kruipen.

In woord en daad leerde men met respect en handhaving van ieders rol en verantwoordelijkheid hoe sámen tot een besluit te komen en elkaar aan te durven  spreken op onvolkomenheden. Ongeveer twee jaar tevoren ontstond het idee dat CRM toepasbaar zou kunnen zijn op de meldkamer; de setting lijkt nou eenmaal erg op die van een cockpit. Voor het goed verwerken van meldingen is efficiënt en vooral samen werken ook hier enorm belangrijk. Verspreid over twee dagen gingen de centralisten voor hun training “Leren van de luchtvaart” naar Utrecht.

De trainers zijn zelf werkzaam geweest in de OOV-sector, waardoor die zich makkelijk kunnen inleven in de specifieke situatie op de meldkamer. Tijdens de training leerden de centralisten technieken zoals het toepassen van een systematiek om potentiële problemen bespreekbaar te maken met je collega, de noodzaak om informatie te delen en gestructureerd te werken aan de hand van de zeven CRM-competenties: besluitvorming, aanpassingsvermogen, doelstellingen / opdrachtanalyse, communicatie, leiderschap, assertiviteit en omgevingsbewustzijn. Daarnaast werd het belang onderstreept van het leren van gemaakte fouten. Last but not least werd de invloed van menselijke capaciteiten en beperkingen (zoals vermoeidheid, overladen worden met prikkels, tunnelvisie)  in de praktijk ervaren. De praktijk oefening gebeurde in twee indrukwekkende Boeing 737-800 flightsimulators van EPST (European Pilot Selection & Training). In twee teams van elk twee crews bestaande uit een ‘pilot flying’ en een ‘pilot monitoring’, gingen de centralisten ‘op reis’.

De training was een continuproces van vergelijkingen maken met de dagelijkse praktijk op de meldkamer; een feest van herkenning! De inschatting dat CRM naadloos toepasbaar is op de meldkamer bleek juist te zijn. Maar ook voor CoPI’s en het OT zal CRM een bijzonder nuttige systematiek kunnen zijn. Het is in elk geval voor de meldkamer het begin van een reis die in navolging van operatiekamers, de petrochemische industrie, de scheepvaart en defensie moet leiden tot nog betere interactie tussen twee willekeurige centralisten op dienst.“