Voor de meldkamer organiseerden wij een trainingtraject “protocollair werken in een just culture”. Deze droeg interactief bij aan kennis, begrip en vaardigheden rond het werken met protocollen binnen de Just Culture.

De trainingssessies bestonden uit een combinatie van interactieve workshops en een actieve inzet in verschillende rollen binnen een gesimuleerde luchtverkeersleiding (Air Traffic Control: ATC). Daarmee zaten de deelnemers afwisselend in ‘de schoolbanken’ en in de ATC.
Tot de tijdens de training behandelde onderwerpen behoorde onder meer Human Performance & Limitations, in het bijzonder de cognitieve informatieverwerking en de invloeden daarop. Daarnaast demonstreerden we ondersteuning van het menselijk werkgeheugen door skill based of rule based te werken.

Rode draad door de training was de omgang met protocollen, zoals de juiste protocolkeuze, bewust monitoren van het te beogen resultaat en waar nodig beredeneerd afwijken van het protocol via cyclische besluitvorming.