Rondom het waterbeheer in ons land spelen zich geregeld crisissituaties af. De klimaatveranderingen en bijbehorende periodes van wateroverlast doen geregeld beroep op de crisisorganisaties van de waterschappen. Het Hoogheemraadschap Rijnland realiseert zich dat maar al te goed. De organisatie vroeg zich af of CRM een bijdrage kon leveren aan een verbeterd crisismanagement. Om die vraag te beantwoorden heeft de Human Factors Adviesgroep een workshop gehouden die geheel in het teken stond van CRM en human factors. Ervaringen uit de luchtvaart werden gespiegeld aan die van het Hoogheemraadschap. De conclusie was helder: CRM moet een deel gaan worden van het OTO-programma.