De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond afdeling GHOR voert een driejarig ontwikkeltraject uit voor alle piketofficieren. Het is gericht op versterking van hun vakbekwaamheid, eenheid van handelen en verdere ontwikkeling van niet-technische vaardigheden. In het traject gaat het om samenwerken en leidinggeven in crisissituaties, besluitvorming, stress coping, Crew Resource Management (CRM) en Just Culture. Het traject is ontworpen en wordt uitgevoerd door een  samenwerkingsverband van Natural Drives en de Human Factors Adviesgroep.

Een combinatie van luchtvaart- en Special Forces expertise kenmerkt de kracht van dit gezamenlijk ontwikkelprogramma.

Natural Drives beschikt over expertise op het terrein van zowel individuele als team coaching en training. Dit met de focus op verlegging van grenzen, versterking van weerbaarheid, optimale samenwerking onder verzwaarde omstandigheden en experimenteren met nieuwe vaardigheden en ander gedrag. Natural Drives organiseert daartoe o.a. outdoor programma’s, gebaseerd op trainingsprogramma’s van Special Forces (SF) eenheden. De Human Factors Adviesgroep beschikt over expertise uit zowel de luchtvaartsector als de hulpverlenings- en zorgsector. Bij de trainingen wordt o.a. gebruik gemaakt van vliegsimulatoren en virtuele verkeersleiding. De focus is gericht op veiligheidscultuur en -management, CRM-vaardigheden, samenwerking, besluitvorming, situational awareness en menselijke capaciteiten en beperkingen.

Het traject

Het volledige traject beslaat drie jaar, bestaat uit diverse indoor en outdoor onderdelen en heeft meting van de beschikbare competenties middels de Checklist Professional Profile (CPP)  als basis. Het leereffect bij de piketofficieren wordt gemeten middels onze online 360-graden meting.

De samenwerking tussen Natural Drives en Human Factors Adviesgroep vormt een goede  basis voor de ontwikkeling en uitvoering van vergelijkbare trajecten bij andere organisaties.