De GHOR-organisatie in Zwolle vroeg ons om een opzet aan te bieden die aansloot op eerder door een gespecialiseerd bureau uitgevoerde assessments. Daaruit bleek dat aandacht nodig was voor competenties als regie nemen en  werken onder druk/stress. De opzet moest tevens voorzien in voor de deelnemer praktisch hanteerbare feedback en een terugkoppeling, op hoofdlijnen voor de GHOR t.b.v. het OTO-jaarplan.

Ter beantwoording van deze vraag kozen wij voor een slimme combinatie van een korte individuele intake, de ATC op locatie training voor één persoon, op stressbestendigheid en regievoeren gerichte debriefing en een korte rapportage aan de GHOR-leiding. Aan deze training hebben 9 functionarissen deelgenomen. Uit het inhoudelijk deel van de evaluatie bleek dat de toegepaste simulatie voldeed aan de eerder gestelde eisen. Het waarderingscijfer  bedroeg 8,5, met als laagste cijfer een 8 en hoogste een 10.