Meldkamer ambulancezorg (MKA) Amsterdam Amstelland

De centralisten stonden tijdens de training ‘Leren van de luchtvaart ’aan de vooravond van een aantal ingrijpende veranderingen binnen hun organisatie. De verhuizing naar de gemeenschappelijke meldkamer Amsterdam Amstelland en de implementatie van een strak digitaal uitvraagsysteem, ProQA.

De Human Factors Adviesgroep heeft hen tijdens de training wegwijs gemaakt in de praktische en theoretische achtergronden van protocollair werken. Uitgaande van ervaringen in de luchtvaart waar checklists en protocollen onderdeel zijn van het vakmanschap en de veiligheid. Gebruik is gemaakt van de vluchtsimulator.

Deze opzet droeg bij aan een beter begrip en acceptatie van de omgang met de uitvraagprotocollen. Ook vormde de training een mooie basis voor de samenwerking met collega’s in de nieuwe multidisciplinaire setting van de GMK.