Na zo’n 20 jaar werkzaam te zijn geweest in de sector Openbare Orde en Veiligheid, heeft Mario zich in 2014 aangesloten bij de Human Factors Adviesgroep. Hij heeft, in tal van functies en rollen alle organisatorische niveaus, zowel mono- als multidisciplinair als in het meldkamer-domein, geleerd dat de mens de belangrijkste schakel binnen een (hulpverlenings-)  organisatie is. De Human Factors Adviesgroep biedt Mario de mogelijkheid om kennis, ervaring en lessons learned uit de luchtvaart te “vertalen” naar andere sectoren. In zijn vrije tijd vliegt Mario vanaf vliegveld Middenmeer en is al enige jaren actief in de Veiligheidscommissie Vliegveld Middenmeer.

Naast de activiteiten voor de Human Factors Adviesgroep heeft Mario zijn eigen bedrijf, MPMS Management en Advies BV. Hij richt zich daar op interim (crisis-) management, incident-/calamiteiten-  onderzoek en advies met betrekking tot crisisbestrijding en organisatie vraagstukken. Tevens is hij als Tripod Beta onderzoeker verbonden aan de Flying Squad onderzoeksgroep.