Bert (sociaal geneeskundige) is 12 jaar directeur geweest bij een GGD/ambulancedienst. Dat was een goede basis om verder te gaan als zelfstandig organisatieadviseur en trainer. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de ambulancezorg en stond mede aan de basis van de ontwikkeling van regionale ambulancevoorzieningen. Als secretaris van het toenmalige Nederlandse Ambulance Platform (NAP) legde hij mede een solide basis voor de huidige werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN). Daarnaast heeft hij zich in zijn advieswerk gericht op professionele geneeskundige hulpverlening bij grootschalige ongevallen en rampen. Hij heeft veel energie gestoken de ontwikkeling van het landelijk netwerk van organisaties in de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) gedurende het eerste decennium van deze eeuw. Als GGD-directeur en als zelfstandig adviseur was Bert intensief betrokken bij de ontwikkeling van de gemeenschappelijke Meldkamers in ons land.