Just Culture

De Just Culture is het fundament voor het effectief en veilig werken van mensen in dynamische en kritische (werk)omgevingen. Ook is het een vereiste voor een veiligheidsmanagement en -systeem waarmee daadwerkelijk kan worden geleerd.

De basis voor al ons werk is daarom deze ‘Just Culture’. Dat is een cultuur die een atmosfeer van vertrouwen biedt waarin mensen worden aangemoedigd, zelfs beloond, om essentiële veiligheid gerelateerde informatie te verschaffen. Het principiële uitgangspunt in een Just culture is dat mensen fouten maken en dit altijd zullen blijven doen omdat ze nu eenmaal mens zijn. De organisatie accepteert dit als zodanig.  

Het tegenovergestelde is de Blame cultuur, waarin de nadruk ligt op het vinden van een schuldige, een zondebok. Of de No-blame cultuur waarin mensen niet of nauwelijks worden aangesproken of verantwoordelijk gehouden voor hun gedrag. In tegenstelling tot de Just Culture wordt in deze twee culturen weinig geleerd en verbeterd. 

De Just Culture is de belangrijkste bron van veilig en effectief handelen, waarin het ook helder is welk gedrag acceptabel is en welk gedrag niet. Doordat mensen niet worden afgerekend zoals in een blame cultuur en zich verantwoordelijk voelen in tegenstelling tot een no-blame cultuur, ontstaat er een sfeer van vertrouwen en veiligheid.