Human Factors Actueel
nr. 33; september 2017

Afscheid van Hans Brinkhuis

hufa33_1-264x300-4663591Hans Brinkhuis is één van de oprichters van de Human Factors Adviesgroep. Hij heeft thans een leeftijd bereikt waarop hij het wat rustiger aan wil gaan doen. Alhoewel, hij deelt nog graag zijn kennis en kunde op het gebied van efficiënt en planmatig werken en coacht teams en management in diverse organisaties.

Hoe het allemaal begon

Hans raakte vanwege zijn ICT-achtergrond en bedrijfskundige kennis betrokken bij het thema ‘veiligheid en continuïteit’ rond de millenniumovergang (het zogenaamde ‘millenniumprobleem’). In dit project en de projecten die daarop volgden, zoals bij de GHOR, ambulancezorg en brandweer, kwam hij steeds meer in aanraking met de bijzondere factor ‘de mens’. Het menselijk gedrag en het feit dat de mens ook maar gewoon van vlees en bloed is, blijkt regelmatig risico’s met zich mee te brengen. Dit intrigeerde Hans bijzonder. Tijdens een van zijn projecten liep hij Bert Timmermans tegen het lijf. Het bleek een goede match. Beide onderkenden dat de human factor de sleutel is dat leidt tot verbetering op het gebied van veiligheid. Dit was de basis waarop de Human Factors Adviesgroep is opgericht.

In de jaren die daarop volgde heeft Hans bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de Human Factors Advies groep. De luchtvaart diende daarbij als grote inspiratie bron.

Hans: “Ik heb deze periode van mijn arbeidzame leven als heel boeiend ervaren. Onze adviezen en trainingen leiden tot een meer voorspelbare (crisis)organisatie. De mens is immers de belangrijkste en maar tevens ook de meest kwetsbare factor als het gaat om veiligheid en continuïteit.”

hufa33_2-300x234-1087398Hans: “Ik herinner mij nog de eerste pilot workshop “leren van de luchtvaart” voor een groep van hulp- en zorgverleners. Het was toen duidelijk dat er aan de uitvoering nog het een en ander kon worden verbeterd, maar het concept sloeg aan. Door mensen in een vreemde omgeving, los van hun eigen hiërarchie en onder stress te brengen, slaagden we er in om ze uit hun comfort zone te krijgen waardoor er daadwerkelijk op de human factor kon worden geleerd en getraind. Als ik dan nu kijk hoe de pilot van weleer zich heeft ontwikkeld naar een volwassen en uitgebalanceerde CRM training waar inmiddels enkele honderden mensen aan hebben deelgenomen, dan ben ik trots. Ik vertrouw erop dat mijn waarde ex-collega’s doorgaan op de ingeslagen weg.

Ik vertrouw erop dat de Human Factors Adviesgroep enthousiast door gaat om organisaties en crisisteams te trainen ter versterking van de veiligheid en de continuïteit.”

De Human Factors Adviesgroep bedankt Hans ook via deze weg voor zijn inspirerende inzet en wensen hem nog veel gezonde en plezierige jaren toe.