Human Factors Actueel
nr. 26; oktober 2015

Protocollen: de hamer voor de timmerman, of de timmerman voor de hamer?
Over protocollen als het gereedschap van de professional

hufa26_1-2717907Protocollen: waarom is er aan de ene kant een ‘heilig geloof’ in en waarom roepen ze aan de andere kant soms een ongelooflijke weerzin of agressie op?

Het doel van protocollen moet zijn de verbetering van de kwaliteit, effectiviteit, veiligheid, cliëntgerichtheid, efficiëntie, tijdigheid en gelijkheid in een proces. Dat is al heel veel, en daarnaast worden ze ook nog vaak ingevoerd ter afdekking van juridische problemen of verantwoor-delijkheid. Zo kan iedereen er wel iets van zijn gading in vinden afhankelijk van wat je wilt, zowel vanuit de kwaliteits- als de juridische kant.

Zo zijn er steeds meer protocollen gekomen met heel uiteenlopende bedoelingen en een sterk wisselende waardering door de gebruikers. Hoe zorgen we er nu voor dat het protocol op zijn echte waarde voor het werk wordt geschat en toegepast kan worden ten gunste van gebruikers en hun cliënten?

Om die vraag te beantwoorden moeten we kijken naar human factors als reden waarom we protocollen zijn gaan gebruiken. Tevens is een beschouwing van het protocol als instrument voor de gebruiker op zijn plaats. Net zoals de hamer een instrument is voor de timmerman.

Lees hier voor meer informatie.


Crew Resource Management (CRM) training geaccrediteerd

hufa26_2-3173546De Human Factors Adviesgroep richt zich al enige jaren op CRM- dan wel T(eam) R(esource) M(anagement) training voor personeel in de zorg. Deze training is nu geaccrediteerd, voor de Algemene nascholing voor artsen (6 punten), het Kwaliteitsregister Zorgprofessionals Verpleegkundigen en Verzorgenden (7 punten) en het Verpleegkundig Specialisten Register (7 punten).

Artsen en verpleegkundigen die BIG-geregistreerd zijn moeten na verloop van tijd herregistratie aanvragen. Eén van de eisen hiervoor is het in voldoende mate deelnemen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten. Hieronder vallen nu dus ook onze CRM trainingen.

Bij deze accreditatie gaat het om aspecten als kwaliteit, objectiviteit, onderwijskundige vorm, en relevantie voor de betreffende beroepsgroep. Een nascholing wordt alleen geaccrediteerd als de inhoudelijke, didactische en organisatorische kwaliteit voldoende volgens de gestelde normen op orde zijn. Dat wordt bijvoorbeeld afgemeten aan de volgende eisen:

  • De scholing is gericht op de betreffende beroepsgroep, zoals artsen en verpleegkundigen;
  • Het niveau van de scholing is toegesneden op het niveau van de doelgroep;
  • De leerdoelen en onderwerpen van de scholing zijn helder weergegeven;
  • De training dient te worden geëvalueerd;
  • De training wordt gegeven door competente docenten/sprekers.

De Human Factors Adviesgroep stelt hoge eisen aan de kwaliteit van onze trainingen, trainers en apparatuur (zoals de vluchtsimulatoren) die we gebruiken. Dat is onder meer de reden dat we samenwerken met European Pilot Selection & Training (EPST); een instituut dat selectie, assessment, opleiding en training van (aspirant) piloten als corebusiness heeft en daarmee volledig aan deze eis voldoet.

Door uw CRM-trainingen door ons te laten verzorgen draagt u bij aan reglementaire borging en bevordering van de kwaliteit van de in uw organisatie werkzame verpleegkundigen en artsen. En dat ook nog eens op een uitdagende en onvergetelijke manier.

Omdat we tevens opgenomen zijn in het Centraal Register Kortdurend Beroeps Onderwijs zijn onze trainingen verder vrijgesteld van BTW.


Boek ‘Crew resource management’ van Tom Bijlsma:
Het eerste Nederlandse standaardwerk over CRM

Dit voorjaar werd op de KMA het boek “Crew Resource Management” van Tom Bijlsma feestelijk ten doop gehouden, dat geheel en al gewijd is aan CRM. Hij gaat in op de positieve ervaringen in organisaties, maar ook op de methodologische moeilijkheid om het effect ondubbelzinnig vast te stellen. Het is het eerste standaardwerk in het Nederlands dat is verschenen over dit onderwerp, dat in toenemende belangstelling staat.

hufa26_3-9145883Het boek richt zich op functionarissen die werken in een team dat gekenmerkt wordt door ‘bloed en spoed’. Voorbeelden daarvan zijn: politie, brandweer, GHOR, ziekenhuizen, defensie, chemische industrie, nucleaire industrie, spoor- en wegverkeer. Gezien de nuttige effecten eigenlijk dus voor elk team in elke sector. Voor hen die dat overwegen is het nuttig en inspirerend om dit boek van Tom Bijlsma te (her)lezen en de inhoud binnen de organisatie van de top tot basis ter discussie te stellen.

Na het lezen blijkt het belangrijkste advies van Bijlsma: “ga morgen al beginnen.” Dit advies moet men genuanceerd bekijken. Want van essentieel belang is de toevoeging “en doe het in één keer goed!”

De Human Factors Adviesgroep heeft jarenlange ervaring met het voeren van deze discussie op de juiste manier, wilt u hierover een inspirerend gesprek, neem dan gerust contact met ons op.

Tom Bijlsma, Crew Resource Management; B+B Vakmedianet B.V. Alphen aan de Rijn. ISBN 978 94 62 15287 8. Prijs € 39,95


Training leren van de luchtvaart voor nieuwe centralisten

Verloop onder medewerkers binnen een organisatie is de gewoonste zaak van de wereld, daarom organiseert de Human Factors Adviesgroep de CRM-training ‘Leren van de luchtvaart’ voor nieuwe centralisten. Wij willen hen graag, net als hun collega’s, de kans geven op deze unieke training.

hufa26_4-5611056Om dit mogelijk te maken organiseren we trainingen waaraan medewerkers van meerdere meldkamers gezamenlijk kunnen deelnemen. Uiteraard kunnen we ook centralisten van meldkamers, die wij niet getraind hebben toelaten. Voor hen gaat het dan om individuele scholing, waar ze zelf op kunnen inschrijven. Ook deze training is wat betreft de ambulancezorg (inclusief MMA’s) en de GHOR geaccrediteerd.

De kosten per deelnemer bedragen € 495,00. Bij dit bedrag zijn de lunch, koffie/thee en de huur van de vluchtsimulator inbegrepen. Het bedrag is vrijgesteld van BTW.

Wilt u meer weten, of de mogelijkheden voor de nieuwe centralisten in uw meldkamer nader bekijken, neem dan contact op, via info@hufa.nl of 06-51352331. Wij kunnen u ook de brochure van deze training toezenden.

Wilt u centralisten aanmelden, geef dan aan welke periode u het beste uitkomt. Dan houden wij daar met de planning rekening mee.