Human Factors Actueel
nr. 18; januari 2014

Versterking van de Human Factors Adviesgroep

Wij zijn er trots op dat per 1 januari 2014 het team van de Human Factors Adviesgroep is versterkt met Mario Schoonderwoerd. Mario staat bekend om zijn visie op veilig werken in de hulpverlening, rampen- en crisisbestrijding en de rol van human factors daarin. In 2013 was hij initiatiefnemer van het door de Veiligheidsregio Kennemerland georganiseerde symposium “Hulpverlening… Mensenwerk!”. Zijn drijfveer is even simpel als duidelijk: Slachtoffers onder brandweermensen, die tijdens hun inzet zijn gevallen, verplichten ons om te leren en te blijven leren… immers hulpverlening blijft mensenwerk!

hufa18_1-3174887

Mario (geheel links) heeft veel kennis en ervaring opgedaan in het meldkamerdomein en in tal van operationele (brandweer-) functies op alle niveaus, zowel mono- als multidisciplinair. De laatste jaren trad hij op als commandant van dienst en leider operationeel team. Als directeur Meldkamer Brandweer/CPA en later als senior-inspecteur bij de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en districtscommandant / plaatsvervangend regionaal commandant heeft hij geleerd dat de mens de belangrijkste schakel binnen een (hulpverlenings-)organisatie is. Naast incidentonderzoek, heeft Mario o.a. onderzoek gedaan naar de rol van het Openbaar Ministerie tijdens de ramp in Volendam. Als senior-inspecteur is hij projectleider geweest van het project Territoriale Congruentie en heeft hij onderzoek gedaan naar de stand van zaken wat betreft rampenbestrijding en crisisbeheersing bij de provincies, regio’s en diverse gemeenten. De ervaringen die hij daarbij heeft opgedaan bevestigen het belang van de menselijke factor keer op keer. Met de komst van Mario en zijn kennis en ervaring op het gebied van de Openbare Orde en Veiligheid, is de Human Factors Adviesgroep nu nog beter in staat om waar zij voor staat, namelijk dat de mens centraal dient te staan, vorm te geven.

mpms_logo-1586823Naast de werkzaamheden die hij voor de Human Factors Adviesgroep gaat doen is hij zijn eigen bedrijf, MPMS Management & Advies, gestart.

Werkend vanuit zijn motto ‘Betrokkenheid verbind mensen’, gaat Mario zicht richten op interim-management, projectmanagement en organisatieadvies. De meer dan 20 jaar ervaring in tal van functies en organisaties staat borg voor zijn kwaliteit. MPMS is er niet alleen voor bestuur, directies en hoger management bij de overheid, maar ook voor u en uw bedrijf. MPMS onderscheidt zich van anderen door niet alleen oog te hebben voor het resultaat, maar ook voor de wijze waarop het resultaat wordt bereikt.


De Human Factors Advies Groep blijft leren

Op 4 februari a.s. wonen enkele leden van de HuFa adviesgroep een themabijeenkomst bij over human factors bij incidenten. Namens de Directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert HUFAG deze middag. Het doel is om het belang van Human Factors in voorvallenonderzoek te laten zien, om hiervoor methoden te presenteren en om aan te geven dat Human Factors ook in ‘technische’ incidenten een rol kan spelen. De stichting HUFAG (Human Factors in Aviation Group) is het platform in Nederland als het gaat over uitwisseling van kennis en inzichten over het onderwerp Human Factors in de Nederlandse luchtvaart. “… ons doel is om ons nader te laten informeren over de laatste inzichten op het gebied van Human Factors in voorvallenonderzoek. Als Human Factors Adviesgroep vinden wij het van groot belang om te blijven leren, zodat wij de kwaliteit die wij met elkaar nastreven ook elke keer kunnen waarmaken. Met andere woorden ook wij blijven leren!…” aldus Bert Timmermans.


Meldkamer Brandweer Noord-Nederland gestart met trainingen

Op 15 januari jl. is de eerste van vier groepen centralisten van de Meldkamer Brandweer Noord Nederland (MKB NN) gestart met de training in veiligheid, communicatie en besluitvorming, gebaseerd op lessen geleerd uit de luchtvaart. De MKB NN is in navolging van de Meldkamer Ambulance NoordNederland, de vierde meldkamerorganisatie, die zijn centralisten de mogelijkheid geeft om te leren van de luchtvaart.

hufa19_1-5961886De training bestaat in de ochtend uit een introductie over randvoorwaarden die nodig zijn om te komen tot een no-blame cultuur waarin vrij en openlijk kan worden geleerd. Geïllustreerd met aansprekende voorbeelden uit de luchtvaart komt het verschil tussen fouten en nalatigheid aan bod. Ook wordt er nadrukkelijk stil gestaan bij communicatie en besluitvormingsprocessen, en veel voorkomende fouten die daarin worden gemaakt. Er is geconcludeerd dat je nu eigenlijk al het rapport van het incident van morgen kunt schrijven. Communicatie en goede besluitvorming is en blijft moeilijk. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Geïnspireerd door de wijze lessen nemen centralisten in koppels van twee plaats in de vluchtsimulatoren, waar aan den lijve wordt ervaren wat de consequenties kunnen zijn als het niet goed loopt in de communicatie, samenwerking en besluitvorming. De simulatorsessies worden afgesloten met een automatische landingsprocedure. De feedback die wij hebben ontvangen van de deelnemende centralisten is zeer positief. Zelf komen zij tot de conclusie dat er nog flink wat werk aan de winkel is om op het niveau van de luchtvaart te kunnen komen.

Marco Janssen (Kolomchef Brandweer van de MKB NN): “De meldkamer gaat naar een open cultuur en leert daarbij van de over vele jaren opgebouwde kennis en ervaring van de luchtvaart”. Marco verwacht goede resultaten van het werk op de meldkamer als die cultuur is bereikt.

Als trainers van de Human Factors Adviesgroep genieten wij van deze trainingen en kijken uit naar het vervolg.


Training incidentonderzoek in de zorg- en hulpverlening

hufa19_3-8573050Het werk in de zorg- en hulpverlening is niet zonder risico’s. Bekend is de maatschappelijke discussie rond patiëntveiligheid in de zorgverlening. En daarnaast is sprake van ongevallen en incidenten tijdens de inzet van de brandweer en politie. Daarbij zijn geregeld slachtoffers te betreuren.

Vaak blijkt dit vermijdbaar. Belangrijk is dat we leren van de toedracht, pas dan kunnen we bepalen hoe we preventie kunnen bedrijven.

De Human Factors Adviesgroep heeft een unieke training samengesteld voor functionarissen die belast zijn met het onderzoek van incidenten. De training is gericht op human factors als belangrijkste factor bij incidenten en ongevallen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van expertise uit de luchtvaart.

Onder andere wordt bij de training gebruik gemaakt van de ervaringen van de deelnemers in een vluchtsimulator.

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht over deze training