In het kader van ‘Leren van de Luchtvaart’ biedt de Human Factors Adviesgroep (vaardigheids-) trainingen aan ter verbetering van samenwerking, leiding geven en management, beeldvorming en besluitvorming. Hierbij is effectief en efficiënt communiceren de spreekwoordelijke ‘drager’ van alle activiteiten. Om de resultaten van deze trainingen te borgen biedt de Human Factors Adviesgroep train-de-trainer en waarnemers opleidingen aan. Immers goede oefeningen verdienen goede evaluaties en dat begint bij goede waarnemingen.

U kunt meer informatie over de achtergrond en opbouw van deze training vinden in onze brochure.