Workshop voor meldkamercentralisten

De meldkamerwereld is volop in beweging. Centralisten worden geconfronteerd met reorganisaties, verhuizingen, nieuwe meldkamersystemen, schaalvergroting en nieuwe regio’s.

De verwachtingen van al deze ingrepen zijn hoog gespannen. De verwerking van verzoeken om hulp en zorg moet kwalitatief beter en veiliger worden, de aansturing van de eenheden op straat efficiënter. De verwachting dat de bovenstaande ontwikkelingen daar volledig aan zullen bijdragen begint te veranderen. Niet vergeten mag worden dat het werk in de meldkamer eigenlijk gewoon mensenwerk is en blijft. Investeringen uitsluitend in de middelen en structuren zijn van beperkte waarde als niet tevens geïnvesteerd wordt in de mensen die het werk in de meldkamer doen. De factors mens dus, of human factor, de belangrijkste maar ook meest kwetsbare factor.

Op dit onderdeel van veranderingstrajecten in de meldkamers kan de Human Factors Adviesgroep centralisten ondersteunen. Wij doen dat met de eendaagse workshop ‘Leren van de luchtvaart’. We snijden de inhoud van deze workshop volledig op maat van de vraagstukken waarmee de centralisten in de meldkamer worden geconfronteerd.

Vluchtsimulator
De workshop tracht antwoord te vinden op die vraagstukken door inzicht te verschaffen in vergelijkbare bij het werk in de cockpit. Door praktische oefening in de vluchtsimulator kunnen de deelnemers hier zelfs uitdagende en inspirerende ervaringen mee opdoen.

Thema’s
De mensgerichte, human factors, benadering staat centraal. Dit is gebaseerd op jarenlange ervaringen in de luchtvaart.

Thema’s die we tijdens de workshop behandelen zijn:

 • Centralist en luchtverkeersleider, communicatie en dirigeren;
 • Professionaliteit van centralisten en piloten;
 • Samenwerking in de cockpit en in de meldkamer, team resource management in de lucht en op de grond;
 • Foutpreventie en gedragskeuze, gebruik van uitvraag systemen;
 • Omgaan met fouten;
 • Human performance and limitations (menselijk prestatievermogen en beperkingen onder wisselende omstandigheden).

Tijdens de workshop behandelen we:

 • Ieders persoonlijke leerdoelen, die worden na afloop geëvalueerd
 • Veiligheidsmanagement en de ‘no blame’ veiligheidscultuur
 • Communicatie in de luchtvaart en in de meldkamer (gebaseerd op de praktijk via geluidsfragmenten)
 • Protocollair werken en bewuste besluitvorming
 • Werken in de cockpit van de Boeing 737-800 of de Airbus A 320 (simulatorsessie inclusief automatische landing)
 • De beantwoording van de vraag wat we morgen gaan doen met de opgedane ervaring

Een uitgebreide brochure kunt u opvragen via info@hufa.nl

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest

Leave a Reply