Training Single-human Resource Management

(Hoofd) Officieren van Dienst, motoragenten, veldmedewerkers van de ANWB, OvD’s van RWS, eerste lijns crisis- of calamiteiten-functionarissen, motor ambulances,  water-systeembeheerders, CPI’s, etc. Zomaar een greep uit de grote groep functionarissen die moeten kunnen werken in een single operation situatie. Speciaal voor deze doelgroep heeft het trainings-en onderzoeksinstituut Human Factors Adviesgroep en de vliegschool BluBird Flight Training te Lelystad een training ontwikkeld, die de veiligheid van de functionaris verhoogd.

(N.B. Voor piloten geïnteresseerd in deze training verwijzen wij u door naar BluBird Flight Training.)

Initiatiefnemers Mario Schoonderwoerd en Bert Timmermans:

“Er is een groep functionarissen die bij nacht en ontij hun werk moeten doen. Het alleen aanrijden, het alleen werken of het eerste uur moeten overbruggen voordat er back-up is, is risicovoller dan met een collega in een team. Op deze functionarissen wordt een grote wissel getrokken, als functionaris maar vooral als mens. Beslissingen worden gemaakt door één persoon. Je kan geen vragen stellen aan je collega. Bestaande C/TRM trainingen richten zich op de mens in groepsverband en zijn daarom voor deze doelgroep minder geschikt. De hoogste tijd om in deze leemte te voorzien. ”

Single-human Resource Management
SRM is afgeleid van Crew (/Team) Resource Management (C/TRM) en aangevuld met onderwerpen die specifiek aan de orde komen wanneer er ‘single’ moet worden opgetreden. Tijdens C/TRM-trainingen wordt aandacht besteed aan de veiligheidscultuur (Just Culture) samenwerking, leiding, besluitvorming (inclusief situational awareness), communicatie en human limitations.

Bij single-human operations zijn er is geen collega’s aanwezig die fouten en (een combinatie van) factoren als veelheid van taken en informatie, op de weg letten, vermoeidheid en uitputting kan opmerken. Daarnaast speelt ook de invloed van zogenaamde gevaarlijke gedrags-attitudes. Het betreft anti-autoriteitsgevoel, impulsiviteit, gevoel van onaantastbaarheid, machogedrag of de neiging tot terugtrekking/berusting. Iedereen lijdt wel eens in een bepaalde mate, op een bepaald moment en in een gegeven situatie aan één van deze gevaarlijke attitudes. In een “single human” situatie is dit extra gevaarlijk omdat interventies en correcties van collega’s ontbreken. Ook de opbouw van situational awareness kan in een single human situatie extra moeilijkheden opleveren. Kennis en bewustwording met betrekking tot al deze verschijnselen en hoe hiermee in de praktijk om te gaan is van essentieel (veiligheids-) belang.

De opbouw van situational awareness kan in een single-human operation situatie extra moeilijkheden opleveren. Door alle indrukken die op de functionaris afkomen en de vele handelingen die gelijktijdig moeten worden gedaan ontstaat de menselijke neiging tot meer willen doen (‘overcommitting’) dan de beschikbare energie en capaciteit van het menselijk brein toestaat. Tevens ontbreekt ook hier de input van de collega’s. Daardoor kan de betreffende functionaris gemakkelijk vervallen tot beperkte waarneming en focussen op slechts één optie leidend tot blikvernauwing en/of tunnelvisie. In de luchtvaart zijn alle gebrevetteerde vliegers opgeleid in het vak human performance and limitations. Helaas is in vele sectoren dit nog geen gemeengoed, terwijl het functioneren van de mens essentieel is voor de kwaliteit en het succes van de crisis- of calamiteitenbestrijding

BluBird vliegschooleigenaar Arie Nijman:

“Nooit gedacht dat ik mee zou gaan werken aan een programma wat zich richt op andere sectoren dan de luchtvaart. De luchtvaartsector heeft veel te bieden: CRM, SRM, Just Culture, veiligheidsonderzoek etc. De sector heeft zich in de laatste 30 jaar ontwikkeld tot één van de veiligste sectoren. Het is mooi te zien dat de kennis en expertise die wij in de luchtvaart hebben opgedaan kan worden gedeeld met andere sectoren. Net als vliegers zijn ook functionarissen die op moeten treden in crisis en calamiteitenomstandigheden mensen met menselijke mogelijkheden en onmogelijkheden. Het is belangrijk dat zij zich daarvan bewust worden. Want net als vliegers zijn zij ook ‘maar’ mensen.”

De SRM training
De training beoogt bevordering van de veiligheid van functionarissen, die in een single operation situatie moet werken door verhoging van kennis en vaardigheden op het gebied van besluitvorming, communicatie en informatieverwerking en de bewustwording van het effect van Human Factors.

De basis wordt gevormd door theoretische behandeling, in de vorm van een e-learning programma, dat gericht is op menselijke beperkingen (human performance and limitations)  en Just Culture. In deze training komen onderwerpen aan bod zoals de voorbereiding op een uitruk/inzet, informatieverwerking bij de mens, valkuilen en vooringenomenheden in gedrag en gevaarlijke attitudes, besluitvorming, situational awareness etc.  Daarnaast biedt de training de mogelijkheid om kennis te nemen van ongevallen, het onderzoek naar deze ongevallen en de oorzaken die hebben gespeeld bij het ontstaan ervan. De inhoud van dit programma sluit naadloos aan op het simulatie gedeelte.

Twee simulaties: alle deelnemers vliegen eenmaal in de full motion vliegsimulator, 30 minuten. Parallel daaraan fungeert een andere deelnemer in een gesimuleerde Air Traffic Control (ATC) rol. De vliegsimulator en ATC staan in draadloze verbinding met elkaar. Zowel de verrichtingen in vliegsimulator als in de ATC worden na elke simulatie door een instructeur gedebrieft.
In het scenario vliegt een deelnemer met 1 passagier (tevens vlieginstructeur). Onderweg ontstaan één of meerdere storingen, c.q. worden de weersomstandigheden minder gunstig. De deelnemer (in de rol van vlieger) moet zich hieruit weten te redden op basis van diens situational awareness en besluitvorming, het aangeleerde, de beschreven procedures en contact met ATC.

Tot slot
Aan het slot van de dag zijn de deelnemers zich bewust  van human factors en SRM. Het belang van goede voorbereiding, self assessment, adequate SRM en de Just Culture voor de eigen en andermans veiligheid wordt onderkend en in de praktijk gebracht tijdens de eigen activiteiten. Betrokkene heeft zichzelf leren kennen in een gecontroleerde en veilige situatie waarin hij/zij in moeilijkheden wordt gebracht. Betrokkene is zich bewust van de eigen limitations en kan daar functioneel mee om gaan tijdens zijn/haar activiteiten. De training duurt zeven uur en per training kunnen zes deelnemers worden getraind.

BluBird Flight Training en de Human Factors Adviesgroep

BluBird Flight Training is een volledig Europees erkende Approved Training Organisation (ATO), die theorie- en praktijklessen voor het PPL brevet verzorgt. BluBird beschikt over een hypermoderne full-motion vluchtnabootser, de Redbird FMX.
Contact: Arie Nijman, BluBird Flight Training 0320 243 215.

De Human Factors Adviesgroep is een trainings- en onderzoeksinstituut dat beschikt over een uitgebreid door de luchtvaart geïnspireerd trainings- en opleidingspakket waarin CRM, Just Culture en human factors aspecten aan bod komen.
Contact: Mario Schoonderwoerd, Human Factors Adviesgroep 06 5175 4176.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest