Symposium ‘Hulpverlening… Mensenwerk!’

Symposium ‘Hulpverlening… Mensenwerk!’
Slachtoffers onder brandweermensen die tijdens hun inzet zijn gevallen verplichten ons om te leren en te blijven leren… immers hulpverlening blijft mensenwerk!

De Veiligheidsregio Kennemerland organiseerde het symposium ‘Hulpverlening…. Mensenwerk! Tijdens het symposium stond de mens centraal als belangrijkste, maar tevens meest kwetsbare schakelbinnen de hulpverleningsketen. Inleiders en deelnemers bogen zich over de menselijke factor, als sleutel tot de verbetering van het repressieve optreden, door te leren van de Luchtvaartindustrie en de Marine. Daarnaast werd een brug geslagen naar de nieuwe brandweerdoctrine en de integratie hiervan in het Toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

De initiatiefnemer districtscommandant brandweer bij de Veiligheidsregio Kennemerland Mario Schoonderwoerd hoopte op een proces van bewustwording waarbij de deelnemers commitment met zichzelf aan zouden gaan om daadwerkelijk iets met dit onderwerp te gaan doen.
De Human Factors Adviesgroep was vertegenwoordigd door Bert Timmermans. Hij gaf een presentatie onder de titel ‘Human factors in de hulpverlening, leren van de luchtvaart’.
Hij gaf inzicht in wat human factors zijn en hoe die van invloed zijn op de veiligheid in de luchtvaart en in het brandweeroptreden. Daarnaast kwam de veiligheidscultuur in de organisatie als bepaler voor veiligheid nadrukkelijk over het voetlicht. Timmermans beveelt de brandweer aan om systematisch toe te werken naar de ‘no blame’ cultuur. De cultuur die past bij veiligheid in risicovolle processen zoals de brandbestrijding.
Na hem zijn inleiders aan het woord geweest uit de sector zelf, de Koninklijke Marine, de brandweeracademie en de inspectie veiligheid en milieu.

Het symposium sloot af met een intensieve paneldiscussie op basis van stellingen. De deelnemers konden hun stem op deze stellingen uitbrengen. De algemene mening was dat de brandweer verdere stappen moet nemen op het pad van Human Factors. De inleiders werd gevraagd om daar hun bijdrage aan te leveren.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest

Leave a Reply