Veiligheidsregio’s

GHOR, ambulancezorg, brandweer en crisisteams
HUFA11_2Ter ondersteuning van de Veiligheidsregio’s biedt de Human Factors Adviesgroep een aantal passende dienstverleningsvormen aan gericht op een veilige inzet, zowel voor patiënten en hulpverleners, als crew resource managent voor (crisis)teams. Daarbij gaat het om veiligheidsmanagement en –cultuur, incident- en evaluatieonderzoek, trainingen en begeleiding bij oefeningen, voor alle functie-niveau’s. Door middel van praktijkvoorbeelden wordt op een ondubbelzinnige wijze helder dat een hulpverlener ook maar een mens is met al zijn mogelijkheden en beperkingen.

Zie hier voor een actueel overzicht van ons opleidings- en trainingsaanbod voor: GHOR/ambulancezorg, brandweer en crisisteams.

Veiligheidsmanagement en –cultuur
HUFA11_3Onze human factor specialisten kunnen de Veiligheidsregio’s helpen bij de ontwikkeling van een optimaal veiligheidsbeleid en een passende open veiligheidscultuur. Dat doen we door middel van een safety checkup die bestaat uit een cultuuronderzoek en een procesanalyse. De safety checkup wordt gevolgd door een kickoff bijeenkomst waar vertegenwoordigers van alle betrokken partijen aan deelnemen. De kickoff bijeenkomst leidt vervolgens tot een op de organisatie toegespitst plan van aanpak.
Als uitdagend voorbeeld van veiligheidsbeleid en –cultuur in de luchtvaart wordt hierbij de vluchtsimulator ingezet. Desgewenst kunnen onze consultants de betrokken partijen ondersteunen bij de uitvoering van het plan van aanpak. Daarbij kan gedacht worden aan het leveren van project- of procesbegeleiding.

Maatwerk
Veiligheidsregio’s verschillen van elkaar. Dat heeft te maken met de regionale verschillen, waaronder de uiteenlopende risicoprofielen, de mate van organisatie ontwikkeling en de couleur locale in de samenwerking tussen bestuur, de GHOR, ambulancezorg, de publieke zorg, de brandweer, de politie en de gemeenten.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest