Gezondheidszorg

PatiëntveiligheidsprogrammaHUFA2_4
De Human Factors Adviesgroep biedt zorginstellingen een modulair programma, waarmee ondersteuning wordt geboden bij verbetering van de patiëntveiligheid (zie overzicht).

We doen dit door middel van een safety checkup in combinatie met een startconferentie, gevolgd door diverse begeleidingsmogelijkheden, trainingen en monitoring.

Safety checkup en startconferentie
De safety checkup geeft inzicht in de stand van zaken rond patiëntveiligheid door middel van een cultuurmeting en observaties van zorg- en gerelateerde overige processen.

Tijdens de startconferenties wordt het begin gemaakt aan een door alle geledingen gedragen patiëntveiligheidsbeleid. Daarbij gaat het om vertegenwoordigers van de raad van bestuur, raad van toezicht, medische staf, zorgprofessionals, cliëntenraad en ondernemingsraad. Als uitdagend voorbeeld van veiligheidsbeleid en –cultuur in de luchtvaart wordt hierbij de vluchtsimulator ingezet.

Begeleiding implementatie patiëntveiligheidsbeleid
Bij de verdere ontwikkeling en implementatie van het patiëntveiligheidsbeleid kunnen wij de zorginstelling verder helpen door middel van:

  • Externe begeleiding bij implementatie van het plan van aanpak, zoals inpassing van Veilig Incident Melden (VIM) binnen de gewenste veiligheidscultuur, op human factors gericht incident onderzoek en veilige toepassing van medische technologie.
  • Op human factors gerichte analyses van zorgprocessen bij voorkeur in combinatie met ondersteunings- en besturingsprocessen;
  • Thematische workshops voor professionals, ondersteunend personeel, cliëntenraad, ondernemingsraad, management en bestuur;
  • Crew Resource Management (CRM) trainingen, al of niet geïntegreerd in vaktechnische trainingen;
  • Monitoring van de effectiviteit van het patiëntveiligheidsbeleid.

Maatwerk
Geen zorginstelling is hetzelfde. Intramurale zorg functioneert in vele opzichten anders dan de extramurale zorg. Optimalisatie van patiëntveiligheid is niet mogelijk via een kant-en-klaar recept. Daarom gaat het in alle gevallen om maatwerk.

De gezondheidszorg
Nederland beschikt over een goede en veilige gezondheidszorg. Echter overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dus ook in zorginstellingen. Daarom is patiëntveiligheid een belangrijk thema. Niet alleen voor de patiënten maar ook voor de professionals in de zorg. Vermijdbare schade door medische fouten is voor beiden een ernstig probleem.

Goed opgeleide, getrainde, goed werkende en gerespecteerde professionals maken fouten, soms hele basale. Dat komt omdat mensen, net zoals machines, hun grenzen hebben. Wanneer we onvoldoende rekening houden met deze beperkingen groeit de kans op fouten en missers, ongeacht ervaring, kennis of senioriteit van de betrokken persoon.

Ons patiëntveiligheidsprogramma maakt gebruik van kennis en ervaring op het gebied van veiligheid in de luchtvaart. De huidige ontwikkeling met vallen en opstaan van patiëntveiligheid in de gezondheidszorg vertoont veel gelijkenis met dezelfde ontwikkeling rond vliegveiligheid in de luchtvaart. De hiermee in deze sector opgedane kennis, met name op het terrein van human factors, kan de gezondheidszorg daarom op de goede weg helpen.

 

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest