Meldkamers

De trainingen
HUFA8_1Naast ons gebruikelijke maatwerk, biedt de Human Factors Adviesgroep voor het meldkamerdomein opleidingen en trainingen voor zowel het management als voor de centralisten (zie ook dit overzicht).

Voor het management
De training voor het management legt nadruk op samenwerking, besluitvorming en de Just Culture. Deze training wordt gegeven in twee dagdelen. Hierin wordt ter demonstratie de simulator gebruikt.

HUFA24_5Voor de centralist
In de training voor de centralist ligt naast besluitvorming en de Just Culture, ook nadruk op communicatie en de voor- en nadelen van geprotocolleerd werken. Deze training beslaat eveneens twee dagdelen. Tevens wordt hiervoor de vluchtsimulator ingezet.

Maatwerk
Uiteraard stellen wij het exacte trainingsprogramma vast naar aanleiding van uw wensen en situatie. Door verschillende modules in de training te verwerken, krijgt u precies de training die nodig is. Zelfs wanneer al aan de trainingen is begonnen, kunnen we naar aanleiding van feedback in overeenstemming aanpassingen doen.

De meldkamerPlaatje-112.jpg
De meldkamer is een zeer ingewikkelde mix van geprotocolleerd werken onder professionals, die daarnaast werken met geëmotioneerde, niet getrainde en niet volgens een vast stramien werkende melders.

Deze combinatie vraagt veel van de centralist, en van al het personeel op de meldkamer. Een ‘standaard’ dienst kan in enkele seconden omslaan in een volledige opschaling. Hiervoor moet het meldkamerpersoneel beschikken over een uitstekende multidisciplinaire teamspirit, sterke communicatieve vaardigheden, en goede tools om situational awareness op te bouwen. Verder is het van levensbelang dat de procedures en protocollen als ook het ondersteunend materieel goed werken en begrepen worden.

Stuk voor stuk zijn dit human factors, waar in de luchtvaart al zeer veel ervaring mee is opgedaan. De Human Factors Adviesgroep combineert deze ervaring met praktische ervaring in de meldkamerwereld en weet zo een brug te slaan tussen beide werelden.

Meldkamers in Nederland zijn onderhevig aan vrijwel constante organisatorische veranderingen, en worden steeds strakker geprotocolleerd. Om de veiligheid te kunnen waarborgen is het nodig dat het personeel de veranderingen kan volgen, begrijpt, accepteert en (om het voorgaande mogelijk te maken) hier een effectieve feedback mogelijkheid voor heeft. Een opsplitsing in ‘eilanden’ moet worden voorkomen om de samenhang in de meldkamerorganisatie te bewaren. Ook hier zijn duidelijke parallellen met de verschillende achtergronden van onze adviseurs, en de Human Factors Adviesgroep kan u hierbij dan ook op praktische wijze steunen.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest