Bestuur en Management

DebriefVoor bestuurders en management van bedrijven en (overheids)instellingen is een specifieke workshop ontwikkeld (zie ook dit overzicht).

In de workshop Teambuilding ‘Leren van de luchtvaart’ richten we ons op de top van organisaties, zoals Raden van Bestuur en management, om te helpen nieuwe inzichten te krijgen en enthousiast te worden voor de bouw van een sterk team.

Net als in de luchtvaart, is het niet vanzelfsprekend dat effectieve (samen)werking gericht op een gemeenschappelijk doel ‘automatisch’ tot stand komt. Elkaar kennen en gekend worden is de sleutel voor succesvol samenwerken.

Het is voor leden van een team niet altijd makkelijk om te voldoen aan randvoorwaarden van een succesvolle samenwerking. Hierbij denken wij aan de volgende menselijke factoren, de ‘human factors’:

  • De bereidheid zich in de positie en de wensen van anderen te verplaatsen;
  • Bereid zijn om gezamenlijk naar objectieve en nog ontbrekende informatie te zoeken;
  • Elkaar de garantie geven om essentiële waarden van anderen te respecteren;
  • Verantwoordelijkheid nemen, eventueel gemaakte fouten toegeven;
  • Een duurzame relatie met elkaar opbouwen.

De Teambuilding ‘Leren van de Luchtvaart’ kan worden aangeboden in verschillende programma’s, afhankelijk van de gewenste diepgang van de te behandelen onderwerpen en van beschikbare tijd.
Onderdelen die in elke workshop aan bod komen zijn de zogenaamde ‘niet-technische vaardigheden’, welke tevens worden geillustreerd en beoefend in een vluchtsimulator.

Niet-Technische vaardigheden
Net zoals vergelijkbare trainingen in de luchtvaart, wordt deze teambuilding gericht op de kwaliteit van de samenwerking. Het uitgangspunt wordt daarom gevormd door de cognitieve en interpersoonlijke vaardigheden die nodig zijn om de taken van bestuur en management in goede samenwerking en effectiviteit uit te voeren. We richten ons niet op vakspecifieke (technische) vaardigheden.

  • Met cognitieve vaardigheden bedoelen we de mentale processen die worden ingezet om te komen tot een adequate besluitvorming;
  • Interpersoonlijke vaardigheden hebben betrekking op communicatie en een heel scala aan gedragsrepertoires als onderdeel van het werken in een team (zoals samenwerking en leiderschap).

We behandelen in deze workshop de wijze van omgaan met individuele verantwoordelijkheden in relatie tot (collegiale) besluitvorming. Daarnaast behandelen we teamgedrag, signaleren van (dreigende) fouten en gepaste assertiviteit (adequaat aanspreken).

Vluchtsimulator
HUFA20_1
In een vluchtsimulator laten wij u ‘onder druk’ en in een onbekende en spannende omgeving beslissingen nemen en tot actie overgaan bij problemen die zich aan zullen dienen. Zo wordt u heel praktisch geconfronteerd met human factors en de manier waarop die het effect van het handelen beïnvloeden. Wij verwachten dat dit leidt tot bewustwording van deze factoren in uw eigen bestuurlijke samenwerkingsproces.
Nuttig, spannend en speels. Een (meer dan) leuke workshop met een goed rendement!

Maatwerk
Organisaties zijn verschillend en ook bestuurders en bestuursstijlen verschillen.
Daarom is geen enkele workshop hetzelfde. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor een gesprek.

 

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest