Opleiden en Trainen

Accreditatie nascholing VenV en VSDe Human Factors Adviesgroep biedt een zeer uitgebreid pakket aan opleidingen en trainingen aan.

Kenmerkend voor deze opleidingen en trainingen is dat zij zich richten op het verbeteren en onderhouden van kennis, vaardigheden en gedrag en daarmee Veiligheid door Verantwoordelijkheid en Vertrouwen.
Zie voor meer informatie over de opbouw en achtergrond van onze trainingen onze visie op Opleiden, Trainen en Oefenen.

OtOOpleidingen en trainingen zijn modulair van opbouw zodat er op maat opleidings- en trainingspakketten kunnen worden gemaakt. De afgelopen jaren heeft de Human Factors Adviesgroep al een aantal specifieke opleidings- en trainingspakketten ontwikkeld voor de sectoren Meldkamers, Gezondheidszorg (zowel intra- als extramuraal), Bestuur en Management en Veiligheidsregio’s (GHOR, Brandweer en crisisteams).

Onze CRM/TRM-training is geaccrediteerd voor de algemene nascholing voor artsen (6 punten), het kwaliteitsregister zorgprofessionals Verpleegkundigen en Verzorgenden (7 punten) en het Verpleegkundig Specialisten Register (7 punten).
Wij informeren u graag over deze accreditaties en de trainingen waar accreditatiepunten behaald kunnen worden.

Ook voor andere sectoren kunnen onze opleidingen en trainingen een toegevoegde waarde zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest