Evaluatie

Voor evaluatie biedt de Human Factors Adviesgroep de volgende producten:

  • Web-based applicaties om evaluatie te faciliteren,
  • Opleiding evaluatoren en waarnemers,
  • Ondersteuning bij invoeren van evaluatiemethoden.

Web-based evaluatie
Arctic Shield 2012Er zijn verschillende methoden om evaluatie van de praktijk (inzetten, behandelingen, meldingen, etc) structureel toe te passen. Zo is er in de brandweerwereld bijvoorbeeld de After Action Review (AAR), en wordt in de militaire luchtvaart bijvoorbeeld gewerkt met ‘de vijf R’s’. Allemaal is het een stucturele ‘debriefing’ van een zojuist geleverde prestatie. Toegankelijkheid en structuur is hier een vereiste, om evaluaties kort en effectief¬† te houden.

Onze web-based tool biedt hiervoor de uitkomst. Bruikbaar op alle (mobiele) apparaten met internet-toegang, stelt het een aantal vaste vragen op basis van het gekozen onderwerp. Denk hierbij aan een type inzet, of een type behandeling. Het team beantwoordt de vragen, en deze worden in het systeem ingevoerd. Per email wordt een bevestiging en rapportage verzonden naar zowel het team als ook de voor verwerking van evaluaties verantwoordelijke persoon.

Opleiding evaluatoren en waarnemers
Eenmaal tot stand gekomen, zal een structurele evaluatiemethode een stroom aan rapportages teweeg brengen. Het doel is hier lessen uit te trekken zonder verwijtend te kijken naar de teams die de evaluaties hebben gedaan. Dit vereist kennis van zowel de Just Culture als human factors, aangezien de praktijk uitwijst dat ruim 75% van de geleerde lessen zich op dit vlak afspelen.
De Human Factors Adviesgroep biedt hiervoor een uitgebreide opleiding aan, die zowel de kennis van de Just Culture, als ook methodiek voor behandelen van evaluaties en communicatie naar de medewerkers behandeld.

Ondersteuning bij invoering van evaluatie
Het is onvoldoende om een evaluatiemethode of systeem in te voeren en te gaan wachten tot dit ‘automatisch’ gebruikt worden. Effectief evalueren berust op vertrouwen onder alle medewerkers binnen een organisatie. Dit wordt de veiligheidscultuur genoemd. De Human Factors Adviesgroep kan u assisteren bij het mogelijk maken van een goede veiligheidscultuur.

Onze visie op evaluatie
Tot eind jaren negentig lag de focus in de luchtvaart op het onderzoeken van grote incidenten en ongelukken. Hieruit werden lessen geleerd om herhaling te voorkomen. Naarmate de veiligheid toe nam, wilde de sector niet meer ‘wachten op een ongeluk.’ Hierdoor ontstond de behoefte tot structurele evaluatie van vluchten en trainingen.

FDM_ApproachIn tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wordt niet gewacht met het uitlezen van de ‘zwarte dozen’ tot een ongeluk gebeurt. In de meeste regio’s is het inmiddels zelfs verplicht om na elke vlucht de opgenomen data op te slaan voor automatische analyse.
Verder bespreken bemanningen elke vlucht na, en waar leerpunten naar voren komen worden deze gemeld. Als laatste wordt een analyse gemaakt van waar de bemanningen in de organisatie het tijdens trainingen goed doen, en waar niet.

Deze informatie wordt verzameld, geanalyseerd en gebruikt om processen te stroomlijnen. Denk hierbij aan het (her)schrijven van procedures (of het juist intrekken van procedures), het invoeren van extra training of het simpelweg informeren van werknemers.
Tenzij sprake is van bewuste nalatigheid, wordt de informatie niet gebruikt om individuele bemanningen aan te spreken en/of te bestraffen op hun gedrag! Daarmee zou het collectief niet kunnen leren, niet veiliger worden en daarmee wordt het doel dus niet bereikt.

Door deze methoden is de luchtvaart de ‘kleine issues’ op het spoor gekomen, die doorgaans niet leiden tot incidenten of ongelukken, maar er wel degelijk onderdeel van zijn als het een keer mis gaat. En vervolgens kunnen deze problemen worden opgelost om een daadwerkelijk incident te voorkomen.

Slaan we een brug naar andere sectoren, dan zien we dat hier langzaam ook wordt gewerkt naar structurele evaluatie. De Brandweer kent bijvoorbeeld de After Action Review (AAR) en ook in de medische wereld vinden steeds vaker vormen van ‘team debriefing’ plaats. Hier kan de slag worden gemaakt van leren binnen het team naar leren binnen de organisatie. De kennis en ervaring op dit vlak die de Human Factors Adviesgroep bezit, kan hierbij assisteren.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest