Onderzoek en Evaluatie

De Human Factors Adviesgroep biedt zowel vaste producten als maatwerk aan om onderzoek en evaluatie binnen uw organisatie effectief en leerzaam te maken. We bieden hiervoor:

 • Het voor u uitvoeren van incidentonderzoek en evaluatie van oefeningen,
 • Web-based applicaties om onderzoek en evaluatie te faciliteren,
 • Het opleiden van uw eigen onderzoekers of evaluatoren,
 • Het assisteren bij het tot stand brengen van een Just Culture waarin uw organisatie een effectief lerende ‘High Reliability’ organisatie wordt.

Onderzoek
Wrecked_PoliceGericht op het verbeteren en veiliger maken van de werkprocessen in uw organisatie, kan de Human Factors Adviesgroep voor u een onderzoek uitvoeren, of voor u onderzoekers opleiden. Onze ervaring in luchtvaartonderzoek en de daarin goed onderzochte human factors wordt gecombineerd met ervaring in uw eigen domein.
Wij werken via onze visie “Veiligheid in Verantwoordelijkheid en Vertrouwen”. Vertrouwend op het feit dat niemand opzettelijk een incident veroorzaakt, werken we via gezamelijke verantwoordelijkheid (en dus niet aansprakelijkheid) naar veiligheid in uw werkprocessen.

Om de effectiviteit van onze onderzoeksmethode te demonstreren, bieden wij voor een vaste prijs een secundair onderzoek aan. Hierbij analyseren wij een bestaand onderzoeksrapport en werken we deze uit met focus op human factors.

Evaluatie
EvaluatieWij kunnen uw organisatie ondersteunen in het effectief evalueren van de dagdagelijkse praktijk. Wanneer dit op een structurele manier gebeurt, kan uw organisatie potentiële problemen op het spoor komen voordat ze tot mogelijke incidenten leiden.
Hiervoor kunnen wij binnen uw organisatie adviseren welke methode goed past in uw werkzaamheden, en deze helpen implementeren. Hierbij leggen we veel focus op het cultuur aspect, aangezien eender welke methode alleen effectief werkt als hij gedragen wordt door de gehele organisatie.
De Human Factors Adviesgroep biedt daarnaast ook vaste tools aan voor Veilig Incident Melden (VIM) en de After Action Review (AAR).  Dit zijn voor een aantal domeinen bekende termen en methodes om structureel de dagelijkse gang van zaken te kunnen monitoren. Ook voor organisaties die deze methodiek niet kennen, kan deze zeer effectief blijken.

Onze visie op Onderzoek en Evaluatie
De luchtvaart doet al decennia lang structureel onderzoek naar incidenten en ongelukken. Met vallen en opstaan, heeft de sector hiermee een punt bereikt waarop kan worden gesproken van echte ‘High Reliability’ organisaties. Dat is een organisatie die zich kenmerkt door het volgende:

 • Men realiseert zich dat er altijd iets verkeerd kan gaan en dat de meeste operationele kennis op de werkvloer ligt; de organisatie vertoont een preoccupatie met fouten;
 • Men gaat er van uit dat mensen fouten zullen maken en dat hun processen onveilig zijn, hoe goed de protocollen, richtlijnen en afspraken ook zijn;
 • De organisatie (bestuurders, leiding en medewerkers) realiseert zich dat de rol van de operationele medewerkers belangrijk is voor het verminderen van risico’s;
 • Medewerkers kunnen en moeten daar open over spreken;
 • De organisatie genereert voortdurend kennis over onveiligheid en mogelijke fouten, die gebruikt wordt voor het aanbrengen van verbeteringen;
 • De organisatie werkt aan preventie van fouten en als het toch mis gaat aan beperking van de schade daarvan. De organisatie zorgt voor zo veel mogelijk veerkracht om die schade te beperken;
 • De organisatie gaat er van uit dat de realiteit complex is en dat vereenvoudiging kan leiden tot een verstoorde situational awareness die kan leiden tot misinterpretaties en daardoor gevaarlijke situaties;
 • Naast het belang van wetenschappelijke kennis wordt veel waarde gehecht aan de praktische kennis van de eigen medewerkers, hetgeen een rode draad is door dit leerprogramma.

Onze consultants hebben ervaring in veiligheidsmanagement en onderzoek in de luchtvaart, en dit combineren we met ervaring in verschillende werkdomeinen. Hierdoor kunnen we de lessen uit de luchtvaart toepassen op andere sectoren.

Just Culture
CTF-151Het doel is het bereiken van een veiliger werkproces. Om dit te bereiken is een goed functionerende Just Culture nodig. De Just Culture is een cultuur waarin medewerkers openlijk problemen en fouten kunnen melden met als doel herhaling door henzelf of anderen te voorkomen. Meldingen worden structureel onderzocht, en tenzij bewuste nalatigheid wordt vastgesteld, leiden ze nooit tot punitive maatregelen. Hierdoor neemt de meldingsbereidheid, en daarmee de mogelijkheid van de organisatie om te leren, toe.

Tegen de verwachting in, is een laag aantal meldingen binnen een meldsysteem namelijk doorgaans geen teken van een veilig werkende organisatie. Het wijst meestal op een onvoldoende ontwikkelde veiligheidscultuur. De Human Factors Adviesgroep werkt dus naar een hoge meldingsbereidheid zodat kleine problemen in de organisatie zichtbaar worden.

De luchtvaart heeft namelijk ondervonden, dat grote incidenten of ongelukken worden veroorzaakt door een groot aantal kleine problemen die samenspannen. Deze kleine problemen zijn vaak al eerder voorgekomen. Een High Reliability organisatie doet via onderzoek en evaluatie alles om pro-actief deze kleine problemen op het spoor te komen, om ze zo op te lossen voor een groot incident of ongeluk kan ontstaan.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest