Secundair Onderzoek

Voor veel organisaties zal de door de HUFA Adviesgroep gehanteerde manier van onderzoek en evaluatie, met focus op human factors, nieuw zijn.

Bent u nieuwsgierig naar wat deze onderzoeksmethode uw organisatie kan bieden? Dan is het mogelijk bij ons, voor een vaste prijs, een secundair onderzoek te laten doen.

Secundair onderzoek
HUFA23_2De meeste incidentonderzoeken richten zich vooral op de processen die speelden tijdens een incident en minder op het hoe en waarom van menselijk handelen. De aandacht wordt dus gericht op de technische kant. Verkeerd verlopen processen of het niet volgen van protocollen of procedures lijken in deze opzet de basisoorzaak te zijn van fouten die bij evaluaties naar voren komen. Onderzoek in de luchtvaart laat echter zien dat de meeste leerpunten uit evaluaties hun oorsprong vinden in het menselijke gedrag.

Zowel in de cockpit als bij de hulpverleningsinzet is de mens de belangrijkste en tevens meest kwetsbare factor. Op human factors gerichte evaluaties én preventieve maatregelen leveren daarom het hoogste rendement.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk
Na akkoord, stuurt u reeds bestaande onderzoeksverslagen en evaluatierapportages naar de Human Factors Adviesgroep. Uiteraard worden deze strict vertrouwelijk behandeld en nooit gedeeld met derden. Na afronding van het onderzoek worden deze standaard vernietigd.

De adviseurs van de Human Factors Adviesgroep analyseren vervolgens deze informatie en gebruiken het als bron in een kleinschalig onderzoek zoals beschreven in onze pagina onderzoek.

Het resultaat is een verslag, met een sterke focus op de opgetreden menselijke valkuilen en sterke punten. De focus ligt op leren, er wordt op geen enkele wijze gekeken naar schuld of een schuldvraag. Deze is namelijk niet relevant om als organisatie te kunnen leren van het gebeurde.

Prijsstelling
Het secundair onderzoek is een vast product ter introductie en demonstratie van de waarde van onderzoek naar menselijke factoren. Hiertoe hanteren wij een vaste prijs van € 850 (excl. BTW).

Heeft u interesse? Neem gerust contact met ons op.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest