Advies en Begeleiding

SafetyIsNoAccidentSpecialisten van de Human Factors Adviesgroep kunnen u ondersteuning bieden bij verbeteringen in uw bedrijfsprocessen ter verhoging van effectiviteit, kwaliteit en veiligheid. We richten ons daarbij op het onlosmakelijke verband tussen hardware (machines, hulpmiddelen), software (procedures, processen) en human ware (de mensen). Beleid en strategie, alsmede alle primaire, ondersteunende en sturende processen zijn daarbij van belang. De cultuur is vervolgens de belangrijkste bron van veilig en effectief handelen in een echt lerende organisatie.

Producten
We leveren advies en ondersteuning bij:

  • De invoering van een open veiligheidscultuur (de just culture);
  • De ontwikkeling van een op de humanfactors benadering passende visie, strategie en beleid;
  • Kwaliteits- en veiligheidsmanagement alsmede implementatie van bijbehorende systemen als onderdeel van de PDCA-cirkel;
  • Invoering van registratie, onderzoek, communicatie en veilig gebruik van incident- en foutmeldingen als onderdeel de lerende organisatie.

Bij bovenstaande kunnen wij ook passende projectmanagement leveren en eventueel benodigde scholings- en trainingsactiviteiten.

Maatwerk
De juiste balans tussen hardware, software en humanware wisselt per organisatie, afhankelijk van de doelstellingen en takenpakketten van de organisatie. Advies en ondersteuning kan dan ook niet anders zijn dan maatwerk, gebaseerd op een zorgvuldige intake. Op basis hiervan kan worden gekozen uit de vele mogelijkheden die we u kunnen bieden, aangepast aan uw situatie ter plaatse.

Leren van de luchtvaart, human factors
HUFA NotechsDe ervaring leert dat organisaties sterk geneigd zijn om het belang van techniek en procedures over te waarderen ten koste van de menselijke factor. De luchtvaart heeft inmiddels enkele decennia ervaring met vergelijkbare ontwikkelingen. De bevordering van de vliegveiligheid en de preventie van ongevallen heeft men daar lang gezocht in strakke structuren, uitgesproken hiërarchie, protocollen, checklists en uitdijende vertechnisering van het werk in de cockpit en op de grond. Piloten werden uitsluitend opgeleid en getraind in de vaardigheden die nodig waren om een vliegtuig technisch correct te vliegen. Maar met de toename van al die systemen en procedures nam de vliegveiligheid steeds minder toe en werd zelfs een verzadigingspunt bereikt. Ondanks allerlei technische hoogstandjes bleken zeer ervaren piloten toch heel basale fouten te maken, niet zelden met fatale afloop. Men vroeg zich af hoe dat kon? Bij de beantwoording kwam men uit op de mens als belangrijkste maar ook meest kwetsbare factor. Bij het ontstaan van rond 80% van alle luchtvaartongevallen spelen menselijke factoren de belangrijkste rol. Techniek en procedures worden in de luchtvaart meer en meer gezien als ondersteunend aan de mens, rekening houdend met diens capaciteiten en beperkingen. De human factors benadering dus.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest