Producten en Diensten

De Human Factors Adviesgroep biedt een divers pallet aan trainingen en diensten. U kunt een duidelijk overzicht vinden in onze brochure van producten en trainingen 2020-21.

Opleiden en Trainen
CRKBOHet fundament onder een effectieve, efficiënte en veilige organisatie wordt gevormd door de juiste balans in de verhouding van mens, taak en context ofwel ‘de juiste medewerker op de juiste plaats’. Functieprofielen met daarin functie eisen en competenties vormen daarbij veelal het uitgangspunt. Zowel aan functie eisen als competenties kunnen niveaus worden gekoppeld. De Human Factors adviesgroep maakt gebruik van de competenties niveaus van Miller et al [zie visie op Opleiden, Trainen en Oefenen, de Piramide van Miller]. Het competentie niveau wordt gekoppeld aan de meest geëigende manier van opleiden en trainen als ook aan de wijze van beoordelen. Door op deze manier te kijken naar Opleiden en Trainen is de integraal binnen een lerende organisatie goed te borgen.
De Human Factors Adviesgroep is een CRKBO geregistreerde instelling, waardoor wij onze opleidingen, workshops en trainingen vrijgesteld van BTW kunnen aanbieden.

Onderzoek en Evaluatie
HUFA21_2Onder het motto: ‘Van constateren naar verklaren, van verklaren naar inzicht, en van inzicht naar leren’, verrichten consultants van de Human Factors Adviesgroep onderzoek naar incidenten, ongevallen en evaluaties van oefeningen. Onze technisch inhoudelijke expertise uit uw domein wordt gekoppeld aan de kennis en ervaringen met human factors. Het creëren van een veilige omgeving voor alle betrokkenen is voor de consultants de grootste prioriteit. Het moet niet gaan over ‘wie het heeft gedaan’ maar over ‘wat moet er gebeuren om herhaling te voorkomen’. Dus ‘Vermijdbaar’ in plaats van ‘Verwijtbaar’. Het is onze ervaring dat alleen in een veilige omgeving optimaal kan worden geleerd van incidenten en ongevallen.

Advies en begeleidingHUFA2_3
“Wij zijn een lerende organisatie” of “Wij willen ons ontwikkelen naar een lerende organisatie” zijn ambities die geregeld worden gehoord. Over de consequenties horen we vaak veel minder. Het ontwikkelen naar een lerende organisatie of het borgen van een lerende organisatie vereist in de meeste gevallen een cultuuromslag. Een cultuuromslag die zich ook binnen de luchtvaartsector de afgelopen decennia heeft voltrokken. De Human Factors Adviesgroep kan u, op basis van haar kennis en ervaring, adviseren en begeleiden bij het opbouwen en onderhouden van een lerende organisatie alsmede bij de daarbij behorende cultuur, de Just Culture.

Ondersteunende producten
Cover-HumanFactors-Bert-Timmermans-s-239x300.jpgDe Human Factors Adviesgroep heeft een aantal praktische instrumenten ontwikkeld, die de organisatie bij de implementatie van de After Action Review en het Veilig Incident Melden kan ondersteunen. Bij de Ondersteunende producten kunt u ook het boekje “Human Factors in de Hulpverlening, Ramp- en Crisisbestrijding” door Bert Timmermans vinden.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest