Nieuwe software voor After Action Review (AAR) en Veilig Incident Melden (VIM)

AAR

Om de kwaliteit en de veiligheid verder te verhogen is inzicht nodig in wat werkt, wat niet werkt en wat kan worden verbeterd. De After Action Review (AAR) en het Veilig Incident Melden (VIM) zijn methoden die dit ondersteunen. AAR is een vorm van groepsevaluatie. Via een aantal standaard vragen kan een teamprestatie direct na een inzet of actie worden geëvalueerd. VIM is een standaard werkwijze om ‘kleine’ dingen die tijdens de dagelijkse werkzaamheden fout of bijna fout zijn gegaan te melden. De Human Factors Adviesgroep heeft een softwaretool ontwikkeld die de registratie en de administratieve afhandeling van AAR en VIM op een laagdrempelige manier ondersteunt en u de mogelijkheid biedt om informatie uit AAR en VIM eenvoudig met anderen te delen.
U kunt onze adviseurs vragen u te begeleiden bij de invoering van deze methoden. Daarbij maken we gebruik van ervaringen in de luchtvaart en richten we ons naast technische aspecten vooral op de niet technische, de human factors.
Wilt u meer weten van AAR en VIM? Bezoek de AAR of VIM pagina, of download de factsheets via deze links:

Veilig Incident Melden meldsysteem factsheet
After Action Review meldsysteem factsheet

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest

Leave a Reply