Medische schadelast stijgt fors

Schadelast stijging-240x133MediRisk, een van de grootste verzekeraars van medische aansprakelijkheid, heeft de schadelast in zes jaar tijd met 50 procent zien stijgen: van 11,7 miljoen euro in 2007 naar 17,6 miljoen euro in 2013.

Medirisk wijt de oorzaak aan de toegenomen belangstelling van de media en de versobering van het sociaal stelsel. Medirisk doet aan preventie om de schadelast zoveel mogelijk te kunnen beheersen. Ervaringen in de VS kunnen daarbij helpen. Onderzoek daar toonde aan dat open en transparant omgaan met fouten volgens het ‘disclose, apologize and compensate’ principe leidt tot hogere patiëntveiligheid en minder claims.


In detail
MediRisk, een onderlinge waarborgmaatschappij waarbij 61 ziekenhuizen de medische aansprakelijkheid hebben ondergebracht, heeft de schadelast in 6 jaar tijd met 50 procent zien stijgen: van 11,7 miljoen euro in 2007 naar 17,6 miljoen euro in 2013. De toename komt vooral door de stijging van de bedragen per claim. In 2009 bedroeg de gemiddelde vergoeding van erkende claims 28.568 euro. In 2013 was dat 49.758 euro. De helft van alle letselschade claims wordt veroorzaakt door medische fouten die zijn gemaakt in de operatiekamer en op de spoedeisende hulp.

Volgens MediRisk ligt de oorzaak in het feit dat de aandacht voor medisch falen vanuit de media sterk is toegenomen. Als tweede oorzaak stipt MediRisk de versobering van het sociale stelsel aan. Deze twee oorzaken leiden ertoe dat het ziekenhuis steeds vaker aansprakelijk wordt gesteld voor medische fouten die jaren geleden zijn gemaakt.

Voor een aansprakelijkheidsverzekeraar als Medirisk en de leden van deze waarborgmaatschappij is het belangrijk dat de ontwikkeling van de schadelast niet op deze manier doorgaat. Daartoe neemt Medirisk al preventieve maatregelen bij haar leden. Het is aan te bevelen om daarbij ervaringen uit de VS mee te nemen. Ervaringen die vooral gunstig zijn bij ziekenhuizen die een cultuur hooghouden waarin patiëntveiligheid een integraal onderdeel is van alle bedrijfsprocessen en sprake is van een open en transparante omgang met fouten volgens het ‘disclose, apologize and compensate’ principe. Een dergelijke aanpak blijkt namelijk niet te leiden tot meer en hogere schadeclaims, integendeel zelfs.

Lamo cs meldt op basis van onderzoek bij verschillende ziekenhuizen dat open en transparant omgaan met fouten in de zorg leidt tot zowel hogere patiëntveiligheid als onverwacht lagere kosten ten gevolge van schadeclaims.

De resultaten waren als volgt:

  • Daling aantal claims per 100.000 patiëntcontacten maandelijks met 65%: van 7,03 naar 4,52;
  • Daling duur afhandeling van claims met 70%: van 1,36 jaar naar 0,95 jaar;
  • Daling gemiddelde kosten per rechtszaak met 55%: van USD 405.921 naar USD 228.308;
  • Gemiddelde daling van alle gerechtelijke kosten met 61%. In dit percentage zit de stijging van de kosten voor het ziekenhuis besteed aan het patiëntveiligheidsprogramma verdisconteerd.

Deze resultaten pleiten ervoor dat risicoverzekeraars zoals Medirisk via de premies voor de ziekenhuizen incentives zouden moeten geven indien sprake is van een gedegen integraal patiëntveiligheidsprogramma. Zo’n programma volgens het ‘disclose, apologize and compensate’ principe gaat (veel) verder dan het slechts installeren van een gecertificeerd VIM meldsysteem.

Patiëntveiligheidsprogramma

De Human Factors Adviesgroep kan zowel de zorginstellingen als de schadeverzekeraars daarbij ondersteunen. Vraag naar ons patiëntveiligheidsprogramma.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest

Leave a Reply