HUFA Adviesgroep

De Human Factors Adviesgroep bestaat uit ervaren en zeer gemotiveerde consultants en trainers met een brede kennis en ervaring in de luchtvaart, zorgsector, Openbare Orde en Veiligheid (brandweer, ambulance hulpverlening, meldkamers en crisismanagement) en bedrijfskunde.

Door het slim bundelen van krachten kan de HUFA Adviesgroep een grote doelgroep bedienen met een grote diversiteit aan producten en diensten.

CRKBODe Human Factors Adviesgroep is een bij het CRKBO erkende onderwijsinstelling.Dit biedt voor u als klant voordelen op het gebied van kwaliteitsbewaking en biedt ons ook de mogelijkheid onze opleidingen vrijgesteld van BTW te kunnen aanbieden.

U vindt hier onze algemene voorwaarden, en hier ons privacybeleid.


Het team van de Human Factors Adviesgroep 

Bert Timmermans
Pasfoto Bert
Bert (sociaal geneeskundige) is, na 12 jaar directeur geweest te zijn bij een GGD/ambulancedienst, zelfstandig organisatieadviseur geworden. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de ambulancezorg en stond mede aan de basis van de ontwikkeling van het ISO-certificatieschema en van regionale ambulancevoorzieningen. Daarnaast heeft hij zich in zijn advieswerk gericht op professionele geneeskundige hulpverlening bij grootschalige ongevallen en rampen. Zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) gedurende het eerste decennium van deze eeuw was groot.

In zijn vrije tijd heeft Bert Timmermans het Europees privé vliegbrevet behaald. De opleiding die hij daartoe volgde heeft hem geïnspireerd tot zijn inzet bij de Human Factors Adviesgroep. In mei 2012 verscheen bij de SDU het boek van de hand van Bert: Human Factors voor de hulpverlening, ramp-, en crisisbestrijding.

Bekijk voor meer informatie over Bert zijn LinkedIn-profiel.


Erik Timmermans
Pasfoto-Erik3-150x150.jpgErik vliegt op parttime basis als captain op een Airbus A320. Zijn ervaring in de luchtvaart bestaat niet alleen uit vliegen; hij werkt ook als instructeur en heeft ervaring als veiligheidsmanager. Deze achtergrond brengt een brede kennis van Human Factors en veiligheidsmanagement met zich mee, die Erik graag naar andere sectoren wilt uitdragen. Zijn ervaringen met luchtvaartmaatschappijen van Engeland tot Sri Lanka, hebben hem geleerd dat de balans tussen open rapportage en correct omgaan met fouten in de luchtvaart leidt tot een hoog veiligheidsniveau van de luchtvaartindustrie als geheel. De luchtvaartindustrie heeft dit niveau met vallen en opstaan bereikt. Door deze kennis en ervaring in te zetten buiten de luchtvaart, helpt Erik graag andere sectoren snel en zonder ‘vallen en opstaan’ hetzelfde niveau te bereiken.

Bekijk voor meer informatie over Erik zijn LinkedIn-profiel


Mario Schoonderwoerd
Mario
Mario is van origine brandweerofficier en heeft veel kennis en ervaring opgedaan in tal van operationele (brandweer-) functies op alle niveaus, zowel mono- als multidisciplinair en in het meldkamerdomein. De laatste jaren trad hij op als Commandant van Dienst en Leider Operationeel Team. Als directeur Meldkamer Brandweer/CPA en later als senior-inspecteur bij de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en districtscommandant/plv. regionaal commandant heeft hij geleerd dat de mens de belangrijkste schakel binnen een (hulpverlenings-)organisatie is. Mario staat bekend om zijn visie op veilig werken in de hulpverlening, rampen- en crisisbestrijding en de rol van human factors daarin. In 2013 was hij initiatiefnemer van het door de Veiligheidsregio Kennemerland georganiseerde symposium “Hulpverlening… Mensenwerk!”.
Naast de activiteiten voor de Human Factors Adviesgroep heeft Mario zijn eigen bedrijf, MPMS Management en Advies, waar hij zich richt op interimmanagement, onderzoek en advies met betrekking tot incident-, calamiteiten- en crisisbestrijding. Hij is internationaal gecertificeerd als Tripod Beta onderzoeker.

Bekijk voor meer informatie over Mario zijn LinkedIn-profiel, of bezoek de website van MPMS Management en Advies.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest