Human Factors Actueel 38

Human Factors Actueel,
Nr 38, Oktober 2020

Wat nu na Corona?
Sinds begin dit jaar staat veel in het teken van de gevolgen van het Covid 19-virus. De maatschappelijke en economische impact is voor sommige sectoren groot, om nog maar niet te spreken over de dramatische gevolgen die sommingen persoonlijk en privé ervaren. Na de eerste Corona-golf, waarin veel organisaties en instellingen onvrijwillig zijn uitgedaagd om het maximale uit hun organisatie en medewerkers te halen, zijn er vele lessen geleerd die thans worden gebruikt in wat wellicht de vooravond van een tweede golf kan worden genoemd. Hoewel de focus, terecht, op het mitigeren van de gevolgen van Corona ligt, is en blijft het van belang om ook goed voorbereid te zijn en te blijven op andere crises en calamiteiten. In dit kader heeft de Human Factors Adviesgroep de tijd genomen om voor u een aantal nieuwe producten te ontwikkelen. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Stap in de wereld van de Virtual Reality simulaties
Ten behoeve van het trainen van (crisis-) teams maakt de Human Factors Adviesgroep bij haar Crew/Team Resource managementtrainingen reeds enige jaren succesvol gebruik van echte vliegtuigsimulatoren en luchtverkeerleidingsimulaties. VR TorenDe leden van het team worden in een andere context gebracht en belast met een taak die zij doorgaans niet gewend zijn uit te voeren. De deelnemers worden als het ware teruggeworpen op zichzelf als mens, immers kennis en ervaring is niet of althans onvoldoende aanwezig in de gesimuleerde  context en vreemde taak. Het getoonde gedrag van de deelnemers geeft inzicht in te ontwikkelen persoons- en gedragskenmerken.

De Human Factors Adviesgroep heeft in de afgelopen periode, met gebruikmaking van de nieuwste technologie, simulaties ontwikkeld waarmee het realiteitsgehalte nog verder toeneemt en we deelnemers nog meer kunnen leren over henzelf (als mens) en het werken in teamverband. In de simulatorsessie krijgen alle deelnemers de beschikking over een VR-bril, die ze in de virtuele wereld brengt.

VR BrilMoeilijk? Nee, zeker niet! Voor de start van de simulatie wordt een briefing gehouden door de instructeur, waarbij de deelnemers tevens de mogelijkheid krijgen te wennen aan de wereld van virtual reality. Er is soms de angst voor misselijkheid of duizeligheid, maar in tegenstelling tot VR met een telefoon of in sommige attracties, is de techniek in onze simulaties zodanig van kwaliteit dat gezonde mensen hier doorgaans geen last van hebben. Meer informatie over de inhoud van de VR-simulatie vindt u in het Overzicht opleiding en trainingen 2020-2021.

Inmiddels is de Human Factors Adviesgroep druk bezig om ook voor de operationele hulpdiensten (met name op het niveau van de Officieren van Dienst) VR-simulaties te bouwen. Uiteraard houden wij u graag op de hoogte van deze ontwikkelingen. 

Duurzaam ontwikkelen
Een keer een opleiding of een training volgen is wellicht leuk enTrias interessant. Het gaat echter zijn toegevoegde waarde krijgen als dit ook duurzaam wordt geborgd in de organisatie. Dit geldt niet alleen voor de technische kennis en vaardigheden maar ook voor de niet-technische vaardigheidsontwikkeling van medewerkers, de human factors. Het gezegde luidt: Een goed begin is het halve werk. De Human Factors Adviesgroep heeft daarom gekozen voor een instrument dat de basis legt van duurzame ontwikkeling, te weten de Checklist Personal Profile (CPP). De CPP geeft inzicht in zo’n 15 persoonskenmerken en de mate waarin deze aanwezig zijn ten opzichte van de vooraf op hun functie vastgestelde normgroep. Zowel op collectief niveau (Opleiden, trainen en oefenen) als op individueel niveau (Persoonlijk Ontwikkel Plan) biedt de CPP inzicht in de te ontwikkelen competenties.

Omdat gedrag wordt bepaald door de Trias Mens-Taak-Context, is de CPP op zichzelf onvoldoende om duurzaam te ontwikkelen en te monitoren. De Human Factors Adviesgroep heeft daarom een 360-graden feedback methode ontwikkeld die inzicht geeft in zes gedragskenmerken en aansluit op voornoemde CPP.

Hoewel de CPP en de 360-graden feedback methode onafhankelijk kunnen worden ingezet, levert de combinatie de ingrediënten op om duurzaam te ontwikkelen, waarbij de CPP eens per 3-5 jaar wordt afgenomen en de 360-graden feedback methode jaarlijks. 

Checklist Personal Profile (CPP)
De CPP is een instrument dat persoonskenmerken in beeld brengt. De CPPuitkomst van de CPP is een profiel dat inzicht geeft in 15 persoonskenmerken. Hiermee kan direct inzicht worden verkregen in de mate waarin bepaalde persoonskenmerken bij een medewerker aanwezig zijn ten opzichte van de vooraf op hun functie vastgestelde normgroep.

De CPP  kan worden toegepast als vertrekpunt voor reeds in functie zijnde medewerkers maar ook voor medewerkers die nieuw zijn in de functie.  De CPP kan dan ook worden gezien als een eerste eerste stap in een ontwikkelingstraject. Desgewenst kan de CPP ook worden gebruikt als aanvulling op reeds bestaande assessments. Meer informatie over de CPP vindt u in ons Overzicht opleidingen en trainingen 2020-2021.

360-graden feedback methode
360 RapportageBij de 360-graden feedback meting wordt feedback verzameld in de vorm van gedragscompetenties. Voor de meting kan feedback, naar keuze, worden verkregen van leidinggevenden, directe collega’s, medewerkers waarover leiding wordt gegeven, en/of samenwerkingspartners. Gecombineerd met het zelf- of eigenbeeld van de betrokkene ontstaat inzicht in de te ontwikkelen gedragskenmerken.  De resultaten worden grafisch weergegeven op de navolgende kenmerken:

  • COM Communicatie
  • PRO Toepassen van procedures
  • LTW Leiderschap en teamwerk
  • SAW Situational Awareness
  • WLM Workload management
  • POB Problemen oplossen en beslissen

Voor meer informatie over de 360-graden feedback methode verwijzen wij u naar het Overzicht opleidings- en trainingsaanbod 2020-2021.

 Overzicht Opleidings- en trainingsaanbod 2020-2021, download hem hier.
ModulesVoor de opleidings- en trainingsperiode 2020-2021, heeft de Human Factors Adviesgroep voor u de beschikbare standaard opleidingen en trainingen weer in beeld gebracht. Omdat elke sector en organisatie anders is, heeft de Human Factors Adviesgroep gekozen voor een modulaire opbouw van haar opleidingen en trainingen. Consultants van de Human Factors Adviesgroep staan u gaarne terzijde bij het samenstellen van de door u gewenste opleiding en/of training.

Alle opleidingen en trainingen die de Human Factors Adviesgroep aanbiedt kunnen volgens de thans geldende RIVM Corona regels worden uitgevoerd.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest