Netwerken Acute Zorg regio Zwolle en Euregio zijn met het project Aantoonbaar Voorbereid aan de slag.

De Acute Zorg Regio Zwolle en het Netwerk Acute Zorg Euregio zijn in het kader van het vastgestelde Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO, gestart met het project “Aantoonbaar vakbekwaam”. Een project dat de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen moet gaan borgen. Op verzoek van beide organisaties ondersteunt de Human Factors Adviesgroep met twee pilots.  U kunt de publicatie van het AZNZ hier lezen.

In het kader van het project wordt er een ontwikkelingsslag gemaakt om de landelijk vastgestelde competenties voor een aantal sleutelfunctionarissen te concretiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ervaring uit de luchtvaart door middel van het samenstellen van persoonlijkheidsprofielen op basis van de Checklist Professional Profile (CPP).

“Met dit instrument kun je onder meer de persoonlijke stabiliteit, betrouwbaarheid, leiderschap, besluitvaardigheid en communicatievaardigheden van de deelnemer meten.”

De deelnemers hebben hun resultaten van de CPP  in de praktijk kunnen toetsen door deel te nemen in een tweetal simulatiescenario’s (in een Boeing 737-800 simulator en in de luchtverkeersleiding setting).

“Door de uitkomsten van de checklist en de simulatietraining te combineren, krijgt de deelnemer een helder en herkenbaar competentieprofiel van zichzelf.”

Op basis van het project Aantoonbaar Voorbereid kan het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en het Netwerk Acute Zorg Euregio zowel de benodigde competenties voor de verschillende rollen vaststellen als ook de bestaande functionarissen meer gerichte ontwikkel- en OTO plannen aanbieden. Dit alles ter borging van de kwaliteit van de uitvoering van het crisismanagement.

Wil u meer weten over de mogelijkheid tot het samenstellen of meten van competentieprofielen, of in het gebruik hiervan voor persoonlijke ontwikkelingsplannen, neem dan gerust contact met ons op.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest