Checklists in de zorg… is dit echt leren van de luchtvaart?

Checklists in de zorg… is dit echt leren van de luchtvaart?

Nu de zorgwereld enkele jaren geleden begonnen is met het ‘Leren van de Luchtvaart’, lezen we regelmatig berichten dat dit te ver doorslaat en onwerkbaar is in de zorg. Waar het NRC recentelijk nog aangaf dat qua veiligheidscultuur juist nog veel te leren valt, ontstaat er vooral irritatie rond het gebruik van de checklist.

Is de checklist inderdaad ongeschikt voor de zorg? Nee; het lijkt er eerder op dat het leven dat de checklist in de zorg is gaan leiden niets meer met de luchtvaart te maken heeft. Checklists in A3 formaat waar tientallen handtekeningen op moeten worden gezet, zouden in de cockpit totaal onwerkbaar zijn. Waar het mis lijkt te gaan is in het missende onderscheid tussen checklists en procedures, en daarnaast de administratieve last (de handtekeningen of de pincodes) die niet voor de veiligheid is, maar voor ‘het borgen’ (afschuiven?) van verantwoordelijkheid.

Het lijkt erop dat de zorg vooral de non-standaard procedures in de luchtvaart heeft gezien en deze, ten onrechte, heeft gebruikt als blauwdruk voor checklists. De irritatie en toenemende afkeer van het leren van de luchtvaart door zorg professionals lijkt voornamelijk ingegeven door verkeerd gebruik van hetgeen gezien is in de luchtvaart.

Lees voor meer informatie over de achtergrond en het juiste gebruik van de checklist de 29e editie van de Human Factors Actueel.

Twitter Facebook Linkedin Google Reddit Tumblr StumbleUpon Pinterest